Újkori és Jelenkori Filozófia Tanszék

 

Az Újkori és Jelenkori Filozófia Tanszék számos témakörben kínál kurzusokat a kora újkortól napjainkig mind graduális, mind pedig posztgraduális szinten. Különösen az alábbi témákban kínálunk kurzusokat:

  • Reneszánsz és kora újkori filozófia
  • Német idealizmus
  • 20. századi kontinentális filozófia
  • Kortárs filozófia

A tanszék oktatói a Filozófiatudományi Doktori Iskola számos programában tanítanak (Újkori filozófia, Fenomenológia, Hermeneutika, Etika és politikafilozófia).

 

Elérhetőség

Cím: ELTE Bölcsészettudományi Kar Filozófia Intézet Újkori és Jelenkori Filozófia Tanszék, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/I

Telefon: +36 1 411 6500/5216 vagy 5200
E-mail: olay.csaba@btk.elte.hu

 

Közalkalmott oktatók

Forczek Ákos egyetemi tanársegéd
Mráz Attila egyetemi adjunktus
Olay Csaba egyetemi tanár, intézetigazgató, tanszékvezető
Szalai Judit habilitált egyetemi docens
Ullmann Tamás egyetemi tanár