Általános Filozófia Tanszék

Általános Filozófia Tanszék

Általános Filozófiai Tanszék

 

Az Általános Filozófia Tanszék a Filozófia Intézet alap- és mesterképzéseihez, valamint a Filozófiatudományi Doktori Iskola PhD képzései részeként egyaránt kínál kurzusokat, mind a gyakorlati, mind az elméleti filozófia terén. A tanszék többek között az alábbi témák iránt érdeklődő oktatók és hallgatók együttműködésének kínál keretet:

  • Etika
  • Politikai filozófia
  • A társadalomtudományok filozófia
  • Történelemfilozófia
  • Metafizika
  • Ismeretelmélet
  • Elmefilozófia
  • Vallásfilozófia
  • Az analitikus filozófia története

A Tanszék tagjai különféle kutatási projektekben vesznek részt, többek között a társadalomfilozófia,  a szisztematikus és az alkalmazott etika, az analitikus metafizika és elmefilozófia, a vallásfilozófia és az analitikus filozófia története témáiban. A tanszék oktatói tanítanak az Analitkus filozófia, a Logika és tudományfilozófia, valamint az Etika és politikai filozófia doktori programokban.

 

Elérhetőség

Cím: ELTE BTK Bölcsészettudományi Kar Általános Filozófiai Tanszék, 1088 Budapest Múzeum krt. 4/I
Telefon: +36 1 411 6500/5216 vagy 5442
E-mail: ambrus.gergely@btk .elte.hu

 

Közalkalmazott oktatók:

Ambrus Gergely habilitált egyetemi docens, tanszékvezető
Kodaj Dániel egyetemi adjunktus
Réz Anna habilitált egyetemi adjunktus

 

Nyugalmazott oktatók:

Erdélyi Ágnes professor emeritus
Falus Katalin címzetes egyetemi docens
Kelemen János professor emeritus, az MTA rendes tagja
Ludassy Mária professor emeritus
Miklós Tamás nyugalmazott egyetemi docens, címzetes egyetemi tanár
Orthmayr Imre nyugalmazott egyetemi docens
Tatár György, nyugalmazott habilitált docens, címzetes egyetemi tanár

 

Rendszeresen oktató külsős óraadók:

Bernáth László tudományos munkatárs, ELKH Filozófiai Intézet
Krokovay Zsolt nyugalmazott egyetemi docens
Márton Miklós habilitált docens, ELTE ÁJK
Pöntör Jenő PhD
Tőzsér János tudományos főmunkatárs, ELKH Filozófiai Intézet

 

Oktatóink részt vesznek a Filozófiatudományi Doktoriskola analitikus filozófia programjának munkájában. A doktori program külsős oktatói, témavezetői: 

Bernáth László tudományos munkatárs, ELKH Filozófiai Intézet
Forrai Gábor egyetemi tanár, ELTE GTK
Márton Miklós habilitált docens, ELTE ÁJK
Tőzsér János tudományos főmunkatárs, ELKH Filozófiai Intézet