Logika Tanszék

Logika Tanszék

Logika Tanszék

 

A Logika Tanszék a Filozófia Intézet alap-, mester- és doktori képzéseiben egyaránt kínál kurzusokat, különös tekintettel a Logika és Tudományfilozófia MA és PhD képzésekre. A Tanszék célja, hogy elősegítse azoknak az oktatóknak és hallgatónak az együttműködését, akik – többek között – az alábbi téma iránt érdeklődnek:

  • Logika
  • A matematika filozófiája
  • A logika és matematika története
  • A fizika filozófiája
  • Általános tudományfilozófia
  • Analitikus metafizika
  • Ismeretelmélet
  • Nyelvfilozófia
  • Formális szemantika

A Logika Tanszék szoros kapcsolatot ápol az elméleti nyelvészet, a fizika és a matematika oktatásának és kutatásának hazai központjaival, többek között a Rényi Matematikai Intézet Halmazelméleti, Logikai és Topológiai Csoportjával is. A tanszék oktatói tanítanak a Logika és tudományfilozófia valamint az Analitikus filozófia doktori programokban.

 

A tanszék ad otthont a heti rendszerességgel megtartott, angol nyelvű Logika és Tudományfilozófia Szemináriumnak (LPS).

 

Elérhetőség

Cím: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Logika Tanszék, Bölcsészettudományi Intézet, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/I

A Logika Tanszék weboldala itt érhető el.

Telefon/fax: +36 1 485 5237
E-mail: logic@phil.elte.hu

 

Főállású oktatók:

E. Szabó László egyetemi tanár
Gömöri Márton egyetemi adjunktus
Zvolenszky Zsófia egyetemi tanár, tanszékvezető

 

Nyugalmazott oktatónk: 

Máté András egyetemi docens, A Logic and Philosophy of Science MA program alapítója

 

A Logika Tanszékhez kapcsolódik a magyar és angol nyelvű Logika és Tudományfilozófia Doktori Program, továbbá az angol nyelvű Logic and Philosophy of Science MA program. E képzésekben oktatási, témavezetői, konzulensi feladatokat rendszeresen vállalnak:

Amitayu Banerjee (Rényi Intézet)
Balogh Zsuzsanna
Gyenis Balázs (ELKH Filozófiai Intézet)
Gyenis Zalán (Jagelló Egyetem, Krakkó)
Szabó Gábor (ELKH Filozófiai Intézet) (számos publikációja „Hofer-Szabó Gábor” néven jelent meg)
Alexa Gopaulsingh
Madarász Judit (Rényi Intézet)
Mekis Péter
Sain Ildikó (Rényi Intézet)
Székely Gergely (Rényi Intézet)

Rendszeresen felkért külső óraadóink:

Finta Szilvia (Szent Pál Akadémia, Budapest)
Kapelner Zsolt Kristóf (Tromsói Egyetem)
Komlósi Andrea
Matula Gábor

Posztdoktori ösztöndíjasaink voltak:

Gyenis Zalán
Szabó Gábor (számos publikációja „Hofer-Szabó Gábor” néven jelent meg)

A Logika Tanszék oktatói részt vesznek a magyar és angol nyelvű Analitikus Filozófia Doktori Program munkájában, a programot Zvolenszky Zsófia vezeti. E képzésben oktatási, témavezetői feladatokat rendszeresen vállalnak még:

Bárány Tibor (BME GTK)
Bernáth László (ELKH Filozófiai Intézet)
Forrai Gábor (ELTE GTK)
Márton Miklós (ELTE ÁJK)
Tőzsér János (ELKH Filozófiai Intézet)