Logika Tanszék

Logika Tanszék

 

A Logika Tanszék a Filozófia Intézet alap-, mester- és doktori képzéseiben egyaránt kínál kurzusokat, különös tekintettel a Logika és Tudományfilozófia MA és PhD képzésekre. A Tanszék célja, hogy elősegítse azoknak az oktatóknak és hallgatónak az együttműködését, akik – többek között – az alábbi téma iránt érdeklődnek:

  • Logika
  • A matematika filozófiája
  • A logika és matematika története
  • A fizika filozófiája
  • Általános tudományfilozófia
  • Analitikus metafizika
  • Ismeretelmélet
  • Nyelvfilozófia
  • Formális szemantika

A Logika Tanszék szoros kapcsolatot ápol az elméleti nyelvészet, a fizika és a matematika oktatásának és kutatásának hazai központjaival, többek között a Rényi Matematikai Intézet Halmazelméleti, Logikai és Topológiai Csoportjával is. A tanszék oktatói tanítanak a Logika és tudományfilozófia valamint az Analitikus filozófia doktori programokban.

 

A tanszék ad otthont a heti rendszerességgel megtartott, angol nyelvű Logika és Tudományfilozófia Szemináriumnak (LPS).

 

Elérhetőség

Cím: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Logika Tanszék, Bölcsészettudományi Intézet, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/I

Telefon/fax: +36 1 485 5237
E-mail: logic@phil.elte.hu

 

Főállású oktatók:

E. Szabó László egyetemi tanár
Gömöri Márton egyetemi adjunktus
Zvolenszky Zsófia egyetemi tanár, tanszékvezető

 

Nyugalmazott oktatónk: 

Máté András egyetemi docens, A Logic and Philosophy of Science MA program alapítója

 

A Logika Tanszék működteti a magyar és angol nyelvű Logika és Tudományfilozófia Doktori Programot, továbbá az angol nyelvű Logic and Philosophy of Science MA programot. E képzésekben oktatási, témavezetői, konzulensi feladatokat rendszeresen vállalnak:

Amitayu Banerjee
Balogh Zsuzsanna
Gyenis Zalán
Alexa Gopaulsingh
Zhiwei Gu
Madarász Judit
Markovich Réka
Mekis Péter
Molnár Attila
Sain Ildikó
Székely Gergely

 

Rendszeresen felkért külső óraadóink:

Finta Szilvia
Kapelner Zsolt Kristóf
Komlósi Andrea
Matula Gábor

 

Posztdoktori ösztöndíjasaink voltak:

Gyenis Zalán
Hofer-Szabó Gábor

 

Az Általános Filozófia Tanszék és a Logika Tanszék közösen működteti a magyar és angol nyelvű Analitikus Filozófia Doktori Programot. E képzésben oktatási, témavezetői feladatokat rendszeresen vállalnak:

Bárány Tibor
Bernáth László
Forrai Gábor
Márton Miklós
Tőzsér János