Filozófia rövid ciklusú tanári MA

FILOZÓFIA SZAKMÓDSZERTAN

ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK

Alapdokumentumok  a  filozófia  tantárgy  tanításához.  (NAT, kerettanterv, tanmenet, tématerv, óraterv).

A  Filozófia tantárgy helye a tantárgyi rendszeben, nevelési-oktatás céljai, témakörei

Tanulásszervezési lehetőségek a filozófiatanításban. Filozófia tankönyvek az oktatásban.

Kompetenciafejlesztés   a   filozófia   órákon. A projekpedagógia és a gyermekfilozófia mint a kompetánciák komplex fejlesztésének lehetőségei.

Értékelési lehetőségek a  filozófiatanításban.  A  Filozófia tantárgy érettségi követelményei.

Filozófiaoktatás az Európai Unióban. A szemléltetés lehetőségei a filozófiaórákon.

Tantárgyi integráció — szaktudományos, művészeti és ismeretterjesztő szövegek feldolgozásának lehetőségei és módszerei a filozófia órán. Interdiszciplinaritás a filozófia tanításában.

Filozófiai  szakmai  szervezetek  (pl.  MFT, IPO), versenyek  (OKTV)  és  rendezvények kapcsolata a filozófiaoktatással. Tanórán kívüli tevékenységek.

 

 

OLVASMÁNYJEGYZÉK

 

NAT

Kerettantervek   https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_7_melleklet

Érettségi követelmények https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2024/filozofia_2024_e.pdf

Filozófia az iskolában (Új Pedagógiai Szemle)

http://epa.oszk.hu/00000/00035/00017/1998-06-lk-Kiss-Rendhagyo.html vagy http://ofi.hu/tudastar/rendhagyo-filozofiaorak

 

Miért és hogyan tanítsunk filozófiát?

https://www.tani-tani.info/miert_es_hogyan_tanitsunk_filozofiat_a_gimnaziumban

 

Kerner Anna: Filozófia. Riporter: Miksa Lajos. Köznevelés. 57. 2001. 12. 3.

Gáspár   Csaba   László:   A   filozófia   oktatásának   fölöttébb   szükséges   voltáról.

http://epa.oszk.hu/00000/00011/00034/pdf/iskolakultura_EPA00011_2000_01_024-030.pdf

Gáspár Csaba László: Filozófia az iskolában. = Vigilia. 65. 2000. 1. 31-36. https://vigilia.hu/node/Vigilia_2000_01_facsimile.pdf

"Az   ISKOLÁNAK   csak   felesleges   dolgokat   szabadna   tanítania."   Kerekasztal- beszélgetés  a  filozófia  tanításáról.  [Vitavezető:]  Schüttler  Tamás,  Kiss  László.  =  Új pedagógiai szemle. 48. 1998. 6. 45-55.

http://epa.oszk.hu/00000/00035/00017/1998-06-lk-Kiss-Iskolanak.html

Kálmán  Ungvári  Kinga:  A  filozófiatanítás  lehetőségei  és  korlátai  –  Útmutatásféle  a középiskolai filozófiaoktatáshoz

    http://epa.oszk.hu/00400/00458/00098/2005honap2cikk889.htm

 

Szablyár  Eszter:  Kukába  Arisztotelésszel?  Érettségizni  sokféle  tantárgyból  lehet, kérdés, melyikből érdemes, 2005, október 13.

    http://nol.hu/archivum/archiv-380488-193457

 

Tanuljanak-e  a  gyerekek  etikát?  Joseph  Flay:  Erkölcsös-e  a  gyerekeknek  etikát tanítani?

    http://ofi.hu/tudastar/tarsadalomismeret/tanuljanak-gyerekek

 

A felesleges tantárgy

http://nol.hu/velemeny/a-felesleges-tantargy-1614165

 

Mario M. Untersteiner: A filozófia mai állása Olaszországban

http://epa.oszk.hu/00000/00022/00371/11247.htm

 

A filozófia oktatása a francia állami gimnáziumokban

    http://www.c3.hu/~prophil/profi004/FRANCIA.html

 

 Az MTA Filozófiai Kutatóintézetének Akadémiai-filozófiai nyitott egyeteme http://epa.oszk.hu/01200/01273/00005/pdf/20030624153354.pdf

Balog Annamária, Dénes Csongor, Szolláth Hunor Tanulható-e a filozófia a modern illetve intézményes keretek között?

    http://hiphi.ubbcluj.ro/eristikon/nr_1/revista/netre_vele.htm

 

 Kalmár Zoltán: Szakik lettek-e a filozófusok?

    http://www.c3.hu/~prophil/profi022/szakik.html

 

 Csontos Szabolcs: Az oxfordi filozófiaoktatásról

    http://hps.elte.hu/mftweb/961.htm

 

 Alan Watt: Megjegyzések a filozófiaoktatásról

    http://hps.elte.hu/mftweb/961.htm

 

Kerner Anna: AZ ORSZÁGOS FILOZÓFIAI KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY, 2000.

    http://www.c3.hu/~prophil/profi004/KERNER.html

 

 

TANKÖNYVEK ÉS OKTATÁSI ANYAGOK

 

    Steiger Kornél: Bevezetés a filozófiába – tankönyv és szöveggyűjtemény, Holnap Kiadó, Budapest, 2000.

    Steiger Kornél: Filozófia, Holnap K., Bp., 2001.

    Áron   László   –   Jócsák   Mária   –   Kalmár   Zoltán   –   Kerner   Anna: Filozófia középiskolásoknak. Áron Kiadó, Bp. 2007.

    

       Heller Ágnes: A filozófia rövid története gólyáknak I. - Az ókor,  Múlt és Jövő Alapítvány, 2016.

       Heller Ágnes: A filozófia rövid története gólyáknak II. - A középkor és a reneszánsz, Múlt és Jövő Alapítvány, 2017.

       Homor Tivadar-Kamarás István: Emberismeret és etika - a középiskolák számára, Apáczai Kiadó, 2014.

Kamarás István: Erkölcstan szöveggyűjtemény - A középiskolák 11. évfolyama számára. Krónika Nova Kiadó, 2001.

     Maria Fürst: Bevezetés a filozófiába, Ikon 1993.

    Steiger Kornél: Bevezetés a filozófiába, Holnap K. Bp. 1992.

    Filozófiai Kisenciklopédia, Kossuth K. 1993.

    Rathmann János: Idegen szavak a filozófiába, Kossuth Kiadó, 1988.

    Szirtes László: Filozófia kisiskolásoknak, Korona Nova Kiadó, Bp.

    Lendvai L. Ferenc: Filozófiai Vademecum, Móra Ferenc Kiadó, 1995.

    Jostein Gaarder: Sofie világa, Magyar könyvklub, 1995.

    Turay A. - Nyíri T. - Bolberitz P.: A filozófia lényege, alapproblémái és ágai, Szent István Társulat Bp. 1992.

    Dörömbözi János: A filozófia alapjai, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1996.

 

    Dörömbözi János: A filozófia története és elmélete I-II., Nemzeti Tankönyvkiadó Bp. 1994.

    Dörömbözi János: Filozófiai szöveggyűjtemény I-II., Nemzeti Tankönyvkiadó Bp. 1999.

    Nyíri Tamás: A filozófiai gondolkodás fejlődése, Szent István Társulat Bp. 1973.

    Kecskés Pál: A bölcselet története, Szent István Társulat Bp. 1981.

    Will Durant: A gondolat hősei, Göncöl Kiadó. Bp.

    Turgonyi Zoltán: A filozófia alapjai, Egyházfórum Alapítvány Bp. 1993.

    D. W. Hamlyn: A nyugati filozófia története, Holnap Kiadó. Bp. 1998.

    A. C. Grayling: filozófiai kalauz, Akadémiai Kiadó, Bp. 1997.

    Bertrand Russell: A nyugati filozófia története, Göncöl Kiadó, 1994.

    SH atlasz Filozófia, Springer-Verlag, 1993.

    Arno Anzenbacher: Bevezetés a filozófiába, Herder Kiadó, Bp. 1993.

    Szabó Á. - Ferge Gábor: Bevezetés a filozófiába, Societa Philosophia Classica, Bp. 1993.

    Pauler Ákos: Bevezetés a filozófiába, Pantheon Bp, 1920.

    Nigel Warburton: A filozófia világa, Kossuth K. 1993.

    Maria Fürst: Bevezetés a filozófiába, Ikon, 1993.

    Steiger Kornél: Bevezetés a filozófiába, Holnap Kiadó, Bp. 1992.

    Filozófiai Kisenciklopédia, Kossuth Kiadó. 1993.

    Rathmann János: Idegen szavak a filozófiában, Kossuth Kiadó, 1988.

    Szirtes László: Filozófia kisiskolásoknak, Korona Nova Kiadó, Bp., én.

    Lendvai L. Ferenc: Filozófiai Vademecum, Móra Ferenc Kiadó, 1995.

    Jostein Gaarder: Sofie világa, Magyar könyvklub, 1995.

    Turgonyi Zoltán: A filozófia alapjai és történetének vázlata, Egyházfórum alapítvány, 1993.