Ókori és Középkori Filozófia Tanszék

 Ókori és Középkori Filozófia Tanszék

 

Az Ókori és Középkori Filozófia Tanszék kiemelt kutatási témái közé tartozik Platón, Arisztotelész és a peripatetikus hagyomány, a sztoicizmus, a neoplatonizmus, valamint a középkori filozófia. A Tanszék által kínált kurzusok a filozófia történetét ölelik fel a kezdetektől a reneszánszig:

  • Preszókratikusok és Platón
  • Arisztotelész és a hellenisztikus iskolák
  • Filozófia a poszthellénisztikus korszakban és a kései antikvitásban
  • Középkori filozófia

A fenti kurzusokon kívül rendszeresen kínálunk különféle speciális kurzusokat – a többi közt – az ókori metafizikáról, az ókori etikáról, az ókori tudományról és a középkori elmefilozófiáról, hogy csak néhány példát említsünk. Történeti kurzusaink nem feltételeznek görög vagy latin nyelvtudást, de az előrehaladottabb hallgatókat segítjük a nyelvtudás megszerzésében is. A tanszék oktatói tanítanak a Filozófiatudományi Doktori Iskola Ókori és középkori  filozófia doktori programjában. Tanszékünk gondozza a Vallásfilozófia kurzusokat, melyek elsősotban nem történeti, hanem szisztematikus perspektívában tárgyalják a vallási jelenségeket.

 

Elérhetőség

Cím: ELTE Bölcsészettudományi Kar Filozófia Intézet Ókori és Középkori Filozófiai Tanszék, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/I
Telefon: +36 1 411 6500/5216 vagy 5497
E-mail: bene.laszlo@btk.elte.hu

 

Közalkalmazott oktatók:

Bene László habilitált egyetemi docens, tanszékvezető
Bodnár István egyetemi tanár
Borbély Gábor habilitált egyetemi docens
Molnár Péter habilitált egyetemi adjunktus

 

Külsős oktatók:

Ruzsa Ferenc egyetemi tanár, ELTE BTK Buddhológia és Tibetisztika Tanszék
Várnai András nyugalmazott egyetemi docens, BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék

 

Oktatóink részt vesznek a Filozófiatudományi Doktoriskola Antik és középkori filozófia programjának munkájában. A doktori program külsős oktatói, témavezetői:

Bárány István habilitált egyetemi adjunktus, ELTE BTK Görög Tanszék
Bugár István, Debreceni Egyetem
Kendeffy Gábor habilitált egyetemi docens, KGRE HTK Filozófia Tanszék
Lautner Péter egyetemi tanár, PPKE Filozófia Tanszék
Németh Attila, ELKH Filozófiai Intézet
Simon Attila habilitált egyetemi docens, ELTE BTK Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
Vassányi Miklós habilitált egyetemi docens,  KGRE Szabadbölcsészeti Tanszék.