Megemlékezés Kelemen Jánosról

2024.02.05.
Megemlékezés Kelemen Jánosról

Kelemen János, Széchenyi-díjas akadémikus, az ELTE BTK Filozófia Intézet professor emeritusa életének 81. évében 2024. január 31-én elhunyt.

Kelemen János 1943-ban született Kassán. Egyetemi tanulmányait a szegedi József Attila Tudományegyetemen végezte olasz–orosz–francia szakon, ezt követően  szerzett filozófia előadói oklevelet az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Egyetemi oktatói pályáját is Szegeden kezdte. 1970 óta oktatott az ELTE Filozófia II Tanszékén, ennek a tanszéknek a tanszékvezetői tisztét 1983 és 1990 között, majd (immár Általános Filozófia Tanszék néven) 1996-tól 2008-ig töltötte be. Filozófiai – első sorban nyelvfilozófiai, történelemfilozófiai és analitikus filozófiai – iskolateremtő munkássága mellett 1990 és 1994 között a Római Magyar Akadémia igazgatója volt, majd ezt követően néhány évig szegedi alma materében is  kulcsfontosságú feladatokat látott el az italianisztika területén.

Kelemen Jánosra nemcsak mint iskolateremtő tudósra és a magyar Dante-kutatás megkerülhetetlen, nemzetközileg is elismert reprezentánsára emlékezünk, hanem mint olyan tudományszervezőre, aki a hetvenes évek második felétől kezdve nagy léptékű tudományos projektumokat tudott az MTA Filozófiai Kutatóintézetében, majd az ELTE BTK tanszékcsoportvezetőjeként, ill. intézetigazgatójaként derűvel és megfontoltan irányítani.