Közösségi tér

2022.03.23.
Közösségi tér

Az I épület 113-as terme 2022. március 21-től közösségi térként használható a Filozófia Intézet hallgatói számára.
A terem kulcsát a portán lehet felvenni. Rendezvényeket előzetes bejelentés és időpont-egyeztetés után lehet szervezni.

 

A Filozófia Intézet közösségi terének használatának szabályai

Az ELTE BTK Filozófia Intézet az I épület 113-at, az intézeti könyvtár nagytermét az Intézeti Tanács kezdeményezésére, a kari vezetés támogatásával felújíttatta és közösségi térré alakította. A közösségi tér használatára az intézet vezetősége a hallgatói képviselőkkel folytatott egyeztetés után az alábbi szabályokat rögzíti:

1. A közösségi teret a hallgatók 2022 március 21-től önállóan használhatják.

a. A közösségi tér kulcsát az intézet által gondozott bármely szak beiratkozott hallgatója felveheti a portán aláírás ellenében, de ugyanannak a személynek is kell visszaadnia azt. Amennyiben nem az a hallgató zárná a termet, aki kinyitotta, akkor egy másik hallgatónak adja át a kulcsot oly módon, hogy a portán található regisztrációs könyvben mindketten aláírásukkal igazolják a kulcsátadás tényét.

3. Amennyiben a hallgatók rendezvényt kívánnak tartani a közösségi térben, ezt előzetesen bejelentik az intézeti titkárságon, és egyeztetik az időpontot. A rendezvény szervezője jelenléti ívet vezet, melyet a rendezvény utáni munkanapon lead az intézeti titkárságon.

4. A közösségi térben ital és hideg étel fogyasztása megengedett.

5. A közösségi tér nem könyvtár, így ott beszélgetni, társalogni lehet, de a tanulni vágyókra figyelemmel és tekintettel kell lenni.

6. A közösségi térben található könyveket a hallgatók a könyvtáros engedélyével használhatják, és a kisteremből is csak könyvtárosi engedéllyel vihetnek át könyvet, a könyvtári kölcsönzés szabályai szerint.

Budapest, 2022. március 17-én.

 

Bene László

intézetigazgató