ELTE BTK NYTK Kihelyezett Elméleti Nyelvészeti Központ (KENYK)

 

Az elméleti nyelvészet oktatását az ELTÉ-n BA, MA és doktori szinten az ELTE BTK - NYTK Kihelyezett Elméleti Nyelvészeti Központ látja el. Munkánk a Nyelvtudományi Kutatóközpont (www.nytud.hu) szakmai és anyagi támogatásán múlik: a törzsoktatói gárda minden tagja aktív vagy emeritus kutató a tanítás helyszínét is biztosító kutatóközpontban. Az elméleti nyelvész hallgatók így megismerkedhetnek a nyelvészet különböző területein folyó kutatásokkal, és lehetőségük van arra, hogy – képzettségüktől függően – kutatási asszisztensként vagy aktív tagként bekapcsolódjanak ezekbe a projektekbe.

Célunk olyan szakemberek képzése, akik ismerik az emberi nyelvek felépítésének alapelveit, valamint az egyes természetes nyelvek szerkezetének leírására és magyarázatára használt elméleteket és módszertanokat, és ezeket kreatívan alkalmazni is tudják. A képzés középpontjában a nyelvészet alapvető tudományágai állnak, ezek:

  • Hangtan, fonológia
  • Morfológia
  • Szintaxis
  • Szemantika

Ezt egészítik ki a kapcsolódó tudományos területek:

  • Számítógépes nyelvészet, nyelvtechnológia
  • Neurolingvisztika         

Ennek köszönhetően hallgatóink a diploma megszerzése után sokféle nyelvészeti feladatot képesek ellátni mind a felsőoktatásban és a kutatásban, mind a gyakorlati alkalmazások terén.
A kutatási szemináriumok, melyeken részt vesznek az oktatók, haladóbb hallgatók és a doktoranduszok, fontos részét jelentik a képzésnek. A központi oktatói karban a modern nyelvészet összes főbb területének szakemberei megtalálhatók.

 

Elérhetőség

Cím: ELTE – NYTK Elméleti Nyelvészeti Központ, HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont, 1068 Budapest, Benczúr u. 33.
Telefon: +36 1 342 9372/6016
E-mail: gardai.kinga@btk.elte.hu
Honlap: https://nytud.hu/hu/oktatas/kepzeseink
Facebook: https://www.facebook.com/elmeletinyelveszet

ELTE közalkalmazott állandó oktatóink:

Dékány Éva

 

dekany.eva@btk.elte.hu

 

dekany.eva@nytud.hun-ren.hu

 

https://nytud.hu/munkatars/dekany-eva-katalin/

Gyuris Beáta

gyuris.beata@btk.elte.hu 

gyuris.beata@nytud.hun-ren.hu 

 

https://nytud.hu/munkatars/gyuris-beata/

Rebrus Péter

 

rebrus.peter@btk.elte.hu 

 

rebrus.peter@nytud.hun-ren.hu 

 

 

https://nytud.hu/munkatars/rebrus-peter/  

Állandó oktatóink a Nyelvtudományi Kutatóközpontból:

Baló András Márton

balo.andras.marton@nytud.hun-ren.hu 

https://nytud.hu/munkatars/balo-andras-marton/

Bárkányi Zsuzsanna

 

bzsu2009@gmail.com 

 

https://nytud.hu/munkatars/barkanyi-zsuzsanna/

Bánréti Zoltán

 

banreti.zoltan@nytud.hun-ren.hu 

 

https://nytud.hu/munkatars/banreti-zoltan/

Komlósy András

 

komlosy.andras@nytud.hun-ren.hu 

 

https://nytud.hu/munkatars/komlosy-andras/

Mády Katalin

 

mady.katalin@nytud.hun-ren.hu 

 

https://nytud.hu/munkatars/mady-katalin/

Törkenczy Miklós

 

torkenczy.miklos@nytud.hun-ren.hu 

https://nytud.hu/munkatars/torkenczy-miklos/

https://www.btk.elte.hu/munkatarsak/torkenczy-miklos-dr

 

 

 

Az elmúlt 30 év során meghatározó oktatóink voltak:

Kálmán László†

 

 

https://nytud.hu/munkatars/kalman-laszlo/  

Kiefer Ferenc†

 

https://nytud.hu/munkatars/kiefer-ferenc-1931-2020/

Siptár Péter

 

https://nytud.hu/munkatars/siptar-peter/

 

 

 

Rendszeresen felkért oktatóink:

Georgieva Ekaterina

 

 

https://nytud.hu/munkatars/georgieva-ekaterina-stefanova/

Gráczi Tekla Etelka

 

 

https://nytud.hu/munkatars/graczi-tekla-etelka/  

Hoffmann Ildikó

 

 

https://nytud.hu/munkatars/hoffmann-ildiko/

Lagos Cortes Mátyás Bence

 

https://nytud.hu/munkatars/lagos-cortes-matyas-bence/

Makrai Márton

 

 

 

 

Sass Bálint

 

 

https://nytud.hu/munkatars/sass-balint/  

 

 

 

Tudományos ügyintéző:

Gárdai Kinga

 

gardai.kinga@nytud.hun-ren.hu 

https://nytud.hu/munkatars/gardai-kinga/