Závada Péter kapta az idei Cogito-díjat

2023.02.09.
Závada Péter kapta az idei Cogito-díjat

„Az epokhé színpada. A színházi tapasztalat fenomenológiai közelítései Edmund Husserl elméletei alapján” című disszertációjával Závada Péter, az ELTE Esztétika Tanszékének adjunktusa nyerte a L'Harmattan Kiadó, az ELTE Filozófiai Intézet és a Magyar Filozófiai Társaság Cogito-díját.

Az ELTE BTK Filozófia Intézete és a Magyar Filozófiai Társaság a L’Harmattan Kiadóval közösen alapította meg a Cogito-díjat, amelynek nyertese minden évben önálló kötet kiadására kap lehetőséget a L’Harmattan Kiadó, az ELTE Filozófia Intézet és a Magyar Filozófiai Társaság által közösen indított „Cogito Könyvek” könyvsorozatban.

A díj alapítói évente közzétesznek egy felhívást olyan fiatal, pályakezdő filozófusoknak, akik saját kötettel még nem rendelkeznek és önálló könyv, monográfia anyagán – például disszertációmunka formájában – dolgoznak, vagy ezt tervezik, esetleg haboznak nekilátni, nem látván át a későbbi kiadási lehetőségeket.

Závada Péter munkájának célja, hogy egy új, fenomenológiai közelítésű színházesztétikát körvonalazzon, melynek fókuszában a valóság és illúzió észlelésének esztétikai szempontból termékeny konfliktusai és ezek konkrét színpadi megjelenése áll. Ezt nevezi az epokhé színpadának. Abból a tézisből indul ki, hogy a színházban a néző perceptuális fantáziája, vagyis a képalkotó prezentáció működése – a fenomenológiai zárójelbe-tétel mintájára – a valóság felfüggesztésén alapszik. Dolgozatában azzal a hipotézissel áll elő – illetve azt bizonyítja –, hogy a husserli transzcendentális fenomenológia módszerével leírhatók az olyan színházi előadások is, melyek nem egy fiktív világ illúzióját kísérlik megvalósítani a színpadon, hanem épp a valóság és az illúzió konfliktusainak erőterében jönnek létre, és így hangsúlyozzák a permanens átkapcsolás szükségességét.

A döntést 2023. február 3-án 16 órakor jelentették be a Kossuth Klubban.

Forrás: Litera.hu
Fotó: Máté Péter /Jelenkor