Új oktató a Filozófia Intézetben

2023.02.22.
Új oktató a Filozófia Intézetben

Szeretettel köszöntjük a Filozófia Intézet oktatói között Szücs László Gergely tanár urat, aki Mráz Attila tanár úr helyettesítését látja el, így elsősorban politikafilozófiához kapcsolódó témák köré szervezi a jelenlegi félévre szóló kurzusait.

Alább olvasható Szücs László Gergely rövid bemutatkozása és a kurzusainak tájékoztató jellegű ismertetése:

  • Az ELTE Politikai Filozófiai doktoriskolájában szerezte a fokozatát, Jürgen Habermas demokráciaelméletéről szóló disszertációval.
  • 2014-től kezdve, hat éven át volt az MTA Filozófiai Intézetének kutatója, az emberi jogok társadalomfilozófiáival foglalkozott.
  • Többek között a Corvinus Egyetem óraadója is volt, politikai filozófiát tanított. Kutatási területe a Frankfurti Iskola története, kritikai társadalomelmélet, demokráciaelméletek, Jürgen Habermas filozófiája, az emberi jogok történeti megközelítésben.
  • Szociológusként és levéltárosként is dolgozik. Jelenlegi (másik) munkahelye a Budapest Főváros Levéltára, ahol a Budapesti Iskola tagjainak irataival és az iskola történetével foglalkozik. 

Szücs László Gergely kurzusai a 2022/23-as tanév tavaszi félévében:

A 2022/23-as tanév tavaszi félévében meghirdetett órái közül kettő kimondottan politikai filozófiai irányultságú: egy modern politikai filozófiai kollokvium mellett egy olyan szemináriumot is meghirdetett, amelynek keretein belül a szuverenitás fogalmának történetéről és kortárs dilemmáiról szeretne beszélgetni a hallgatókkal.

A másik két szeminárium a Frankfurti Iskola szerzőihez kapcsolódik: az egyiken a Felvilágosodás dialektikája című mű előzményei és kritikai elemzése adják a kurzus tartalmát. A másik szemináriumon Jürgen Habermas demokráciaelméletéről lesz szó, de nem csak az immár klasszikus kommunikatív demokráciaelmélete kerül terítékre, intenzív viták bontakozhatnak ki Habermas nyilvánosságról, diáklázadásról, az egységesülő Németországról, az Európai Unióról vagy akár a jelenlegi háborúról szóló filozófiai igényű állásfoglalásairól is.