TDK konferencia

2022.11.28.
TDK konferencia

2022. december 2-án rendezte meg a Filozófia Intézet az ITDK-fordulót. A konferencián kilenc előadás hangzott el, változatos témákban. 

A TDK-nap, Dr. Orthmayr Imre nyitóbeszéde után, Gulyás Levente János politikafilozófiai előadásával indult, amelynek központi problémái a demokrácia-igazolás és az igazságos eljárások megvalósulási lehetőségei voltak. Ezt követően Héthelyi Máté előadása hangzott el, Enkrateia és Phronészisz címmel. Máté Arisztotelész gondolkodásában (különösen a Nikomakhoszi etikában) azt vizsgálta, hogy milyen viszonyban állhat egymással az phronészisz (gyakorlati bölcsesség) mint intellektuális erény és az enkrateia (önuralom), s lehet-e az enkratikus személynek phronészisze. 

Az ebédszünet utáni, második szekció Vincze Franciska előadásával kezdődött, amelyben a heideggeri és a mélyökológiai gondolkodás összeegyeztethetőségének lehetőségeit ismerhette meg a közönség, a lakozás heideggeri fogalmából kiindulva. 

Ezután Enesey Diána Dorisz beszélt Heidegger „fordulat” előtti filozófiájának bűnös-lét koncepciójáról, az eredendőség és a transzcendencia fogalmai mentén. 

Majd — folytatva a fenomenológiai vonalat — Schmal Dávid Flórián elemezte Merleau-Ponty kései ontológiájának központi fogalmát, a hiperreflexiót. 

A harmadik szekcióban Havadtői Emese prezentálta analitikus erkölcsfilozófiai kutatásának eredményét, arról, hogy mire is jó a megbánás és milyen hatása lehet az életünkre, ehhez Williams, Wallace és McQueen koncepcióit hívta segítségül. 

Nyíri Johanna Gabriella a boldogság és a moralitás kapcsolódási pontjait vázolta fel, Hutcheson és Kant filozófiája alapján. 

Csigó Ábel a történelem jelentését vizsgálta Althusser gondolkodásában, kiemelve a „találkozás” és a „véletlen” jelentőségét. Ezt követően pedig összehasonlító elemzést nyújtott Althusser és Walter Benjamin történelemfelfogásáról. 

A konferencia záróelőadása Szeverényi Andrástól hangzott el, aki a fordizmus és a konformizmus szociológiai és filozófiai bemutatására vállalkozott. 

 

A ITDK-zsűri – melynek tagjai Dr. Olay Csaba, Dr. Orthmayr Imre és Dr. Mráz Attila voltak – az összes előadó benyújtott dolgozatát javasolta az OTDK-n történő bemutatásra.