Tamás Gáspár Miklós (1948-2023)

Búcsúzik a BTK

2023.01.17.
Tamás Gáspár Miklós (1948-2023)
75 éves korában elhunyt Tamás Gáspár Miklós filozófus, közíró.

1978 óta élt Magyarországon, s 1980-ig taníthatott az ELTE BTK Filozófiatörténeti Tanszékén, ahonnan ellenzéki magatartása miatt távolították el. A következő években a Yale egyetemen, majd angol és amerikai intézményekben tanított filozófiát. 1989-től egyetemünk Jogtudományi Karán tanított, majd az MTA Filozófiai Intézetében dolgozott, egy időben igazgatóként is tevékenykedett. 2007-től volt a CEU vendégprofesszora. A BTK-n hosszú éveken át legfeljebb olykor, egy-egy előadást tarthatott, kisebb csoportoknak. Jól érzékelhető fordulatra akkor került sor, amikor egy új nemzedék vette át a BTK, illetve a Filozófiai Intézet, és a PhD iskola vezetését. Bartus Dávid dékán, Ullmann Tamás, a Filozófia doktori iskola vezetője, Bene László és Kovács András Bálint intézetigazgató egyetértésének köszönhetően került sor 2022. március 25-én a Filozófiai Intézet és Doktori Iskolája és a Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet közösen rendezett, a TGM-hatás című konferenciára. (Az elhangzott előadásokat az Élet és Irodalom közölte.)

Tamás Gáspár Miklós Antitézis című könyve immár a negyedik kiadásnál tart, így hallgatóink számára az elmúlt évtizedekben írt tanulmányai is elérhetővé válnak, ezáltal a jövőben TGM munkássága a kortárs filozófia, politikaelmélet oktatásában végre méltó helyet kaphat.  Ugyanakkor javasoljuk, hogy a korai évek munkái, A teória esélyei (Kriterion, 1975) A szem és a kéz (AB Kiadó, 1983), a Másvilág (Új Mandátum, 1994), a Törzsi fogalmak I-II. (Atlantisz 1999) is váljanak elérhetővé. Fontos, hogy az új nemzedékek is megismerhessék TGM-nek a kortárs magyar társadalomtudományokban fontos szerepet betöltő munkásságát, hogy az a kortárs magyar filozófia számára is releváns tanulmányai elemzések, viták, értelmezések tárgya lehessen. Ezzel párhuzamosan érdemes lesz elkészíteni az angol, német, francia, olasz kiadások számára releváns köteteket is, melyek arra nyitnak lehetőséget, hogy a „Nyugati szemmel” történt interpretációkat megismerhesse az érintettek, érdeklődők mindegyike. 

Január 19-én, délután 5-kor, a FUGA nagytermében Tamás Gáspár Miklós munkásságára tekinthetnek vissza az ELTE fiatal hallgatói, akiknek személyes emlékeik nyilván szerényebbek, mint irodalmi ismereteik. Radnóti Sándor, Kovács András Bálint, György Péter számolnak be Tamás Gáspár Miklós írásairól, életéről és személyéről, barátságuk történetéről. A rendelkezésre álló egy óra alatt TGM előadásait tartalmazó videó felvételek is bemutatásra kerülnek.