Pályázatok hallgatóknak

2022.10.25.
Pályázatok hallgatóknak

Az alábbi pályázatok elérhetőek a https://btkhok.elte.hu/palyazatok/ weboldalon.
A Tudományos Bizottság elérhetősége: tudomany@btkhok.elte.hu

 

Tudományos pályázati lehetőségek:

Tudományszervezési és Kutatási Pályázat (TKP) - https://btkhok.elte.hu/tkp/

I. kategória: egyéni, csoportos vagy diákkör, hallgatói kutatócsoport keretein belül végzett szakmai tevékenység (kutatóút, konferencia-részvétel, kutatástámogatás)

Konferencián való részvétel
Több napos kutatáson/konferencián való részvétel
Több napos kutatáson/konferencián való részvétel külföldön

II. kategória (tudományos konferenciák, kerekasztal-beszélgetések, egyéb szakmai rendezvények szervezése)

Tudományos tevékenység szervezése legfeljebb 49 hallgatóig
Tudományos tevékenység szervezése legalább 50 hallgatóval
Demonstrátori megbízás

III. kategória (tudományos kiadványok, folyóiratok, konferencia kötetek, publikálás)

Kiadvány készítése
Cikk közlés

Tudományos Ösztöndíj Pályázat (TÖP) - https://btkhok.elte.hu/tudomanyos_osztondij_palyazat/

Oktatói ajánlás szükséges
Nem lehetett címbejelentett szakdolgozat vagy annak résztémája, de lehet kibővített szemináriumi dolgozat
‘Chicago’ hivatkozási rendszer
25.000-80.000 karakter a megengedett terjedelem, címlap, tartalomjegyzék és bibliográfia nélkül
Publikáció az Első Század folyóiratban
Kiváló lehetőség minden hallgató számára, aki úgy érzi kifejezetten jól teljesített egy szemináriumi dolgozatával és ezt az oktatója is megerősíti. Előnye a TDK-hoz képest, hogy nem kötődik hozzá szóbeli előadás, így azok a hallgatók is részt vehetnek benne akik még nem érzik magukat elég felkészültnek egy konferencián való előadáshoz.

Honorácior - https://btkhok.elte.hu/honoracior/

A kar legtehetségesebb hallgatói számára biztosít lehetőséget, hogy szakos tanulmányaikon túlmutatóan, 50 kredit értékben, téríésmentesen végezhessenek előre meghatározott tanegységeket.

Tutorálás - https://btkhok.elte.hu/tutoralas/

A hallgató egy kiválasztott ellenőrző oktató (azaz tutor) mellett végez egyéni kutatási tevékenységet és tanulmányi követelményeket, melyeket a tutorálási időszak lezárultával a Bizottsághoz kell egy tutorált dolgozat formájában benyújtani.

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj - https://btkhok.elte.hu/nfo/

A Karon tanuló, kiemelkedő tudományos, közéleti és tanulmányi teljesítménnyel rendelkező hallgatók pályázhatják, melynek eredményeképp a pályázást követő két szemeszterben pénzügyi támogatást nyerhetnek el.
2 szakoktatói ajánlás
A hallgató teljesítményeit (verseny, tudományos részvétel, kreditigazolás) összegyűjtve be kell nyújtani a bíráló bizottságnak

Tudományos Diákkör/ Országos Tudományos Diákkonferencia (TDK/OTDK) - https://otdk.hu/

A hallgatók oktatói felügyelet mellett saját kutatási területükön belül pályamunkákat készítenek, melyet az Intézeti majd az Országos TDK-n bemutatnak, előadnak. Ezután értékelést kapnak munkájukra, mely további kutatási munkájukhoz is nagy segítséget jelent valamint publikációs lehetőségre is szert tehetnek.

 

Egyéb pályázati lehetőségek (kulturális, művészeti és sport pályázatok)

Az alábbi két pályázat egy oldalról érhető el. - https://btkhok.elte.hu/kultsport/
A Kulturális és Sport Bizottság elérhetősége: kultura@btkhok.elte.hu

Egyszeri Sportpályázat

Sporttevékenység
Versenyen való részvétel
Kart képviselő sporttevékenység indítása
Versenyen elért helyezés

Kulturális- és Művészeti Pályázat

Kulturális vagy művészeti tevékenység (ilyen rendezvényen, tevékenységben való részvétel)
Versenyen való részvétel
Művészeti oktatásban való részvétel
Cikk közlés, publikáció
Kulturális, művészeti programszervezés