Demonstrátori pályázat a Filozófia Intézetnél

2023.10.27.
Demonstrátori pályázat a Filozófia Intézetnél

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Demonstrátori pozíciók az ELTE BTK Filozófia Intézetében, 2023/24 tanév

A Filozófia Intézet demonstrátori pályázatot hirdet. Az elnyert demonstrátori pozíciók az egész tanévre szólnak. Az intézetben legfeljebb 4 demonstrátori poszt tölthető be ebben a tanévben.

Ki pályázhat?

  • A szabad bölcsész alapszak filozófia és elméleti nyelvészet specializációjának másod- és harmadéves hallgatói,
  • filozófia, elméleti nyelvészet és etika minoros végzős hallgatók,
  • a filozófia MA program, a logika és tudományfilozófia MA program, és az elméleti nyelvészet MA program hallgatói.
  • A pályázat nyitva áll az Intézet korábbi demonstrátorai számára is.

 

Mit csinál egy demonstrátor a Filozófia Intézetben, mivel jár a pozíció?

A demonstrátor különféle területeken segítheti az intézet munkáját:

  1. az intézet tudományos tevékenységéhez kapcsolódó feladatok (kéziratelőkészítés, anyaggyűjtés; rendezvényszervezés – beleértve az Intézet konferenciáit, műhelyeit – , külföldi vendégek fogadása, valamely intézeti projekthez kapcsolódó kutatási feladat);
  2. oktatáshoz kapcsolódó feladatok (tutorium – előadással kapcsolatosan felmerülő kérdések megbeszélése BA hallgatókkal; részvétel online tananyag összeállításában (könyvtári munka, scannelés); mentorálás, vendéghallgatók segítése;
  3. az intézeti kommunikációhoz kapcsolódó feladatok (tartalomelőállítás, részvétel honlapszerkesztésben);
  4. részvétel az adminisztráció feladataiban (pl. alumnuskövetés, képzéseink adminisztrációja);
  5. könyvtári/archívumi munka (kéziratok, forrásanyagok rendezése, ügyelet).

A megbízatást elnyert demonstrátornak alkalma nyílik tapasztalatot szerezni a kutatási, oktatási, szervezési feladatok terén. A demonstrátori megbízás nem jár automatikusan pénzbeli juttatással, a demonstrátorok azonban pályázhatnak a kari HÖK által meghirdetett Tudományszervezési és kutatási pályázatra. A demonstrátorok félévente – max. 1 oldal terjedelemben – írásban beszámolnak tevékenységükről az intézetigazgatónak.

 

Hogyan lehet pályázni?

A pályázathoz benyújtandó egy önéletrajz és egy motivációs levél (az utóbbi max. 1 oldal terjedelemben). A motivációs levélben fel kell vázolni, a pályázó hogyan képes és kíván hozzájárulni az Intézet tevékenységeihez, milyen feladatokban veszne szívesen részt, különösen a fentiek közül. A pályázatot előzetesen egyeztetni és szignáltatni kell azzal az oktatóval, akit a demonstrátor kutatási, oktatási, szervezési feladatainak irányítására kér fel.

A pályázatot a filint@btk.elte.hu címre küldhetik be PDF formátumban (a szignált munkatervet szkennelve), leadási határidő 2023. november 10., péntek, 18.00 óra. A pályázat eredményéről a pályázókat 2023. november 17-éig értesítjük.