A Filozófia Intézethez kötődő, frissen megjelent kötetek

2024.06.27.
A Filozófia Intézethez kötődő, frissen megjelent kötetek

A hazai filozófiai kutatás nagy eredménye, hogy alapos kutatásokat követően megjelent magyar nyelven is Arisztotelész Metafizika címet viselő, mértékadó filozófiai műve, az Atlantisz Könyvkiadó & Alapítvány gondozásában. A fordítás Steiger Kornél, Bene László és Lautner Péter munkáját dicséri, a kötet szerkesztését és az eredeti szöveggel történő egybevetését pedig Bárány Istvánnak, Bene Lászlónak, Guba Ágostonnak, Lautner Péternek, Kovács Dánielnek, Steiger Kornélnak és Miklós Tamásnak köszönheti az olvasóközönség.

 

Ugyancsak az Ünnepi Könyvhétre jelent meg Olay Csaba Művészet és tömegkultúra. Frankfurti Iskola, Arendt és a következmények című könyve, a L'Harmattan Kiadónál. Ebben a monográfiában a szerző a magasművészet és a populáris művészet különbségeit igyekszik megragadni, a művészet és a szórakoztatást szolgáló produktumok között megvont distinkción keresztül.

A Klasszikus egzisztencializmus című tanulmánykötet úgyszintén a Könyvhétre került a könyvesboltok polcaira, Olay Csaba szerkesztésében és a L'Harmattan Kiadó gondozásában. A könyv legfőbb célkitűzése abban áll, hogy bemutassa, az egzisztencializmus korántsem idejétmúlt, sőt, nagyon is releváns szerepet tölthet be a jelen problémáinak és kérdéseinek feltérképezésében. A kötetben (a tartalomjegyzék szerinti sorrendben) Pavlovits Tamás, Lovász Ádám, Schwendtner Tibor, Sajó Sándor, Ullmann Tamás, Metz-Ruszkai Szilvia és Olay Csaba tanulmányai olvashatók.

Oktatóinknak ezúton is gratulálunk a könyvekhez és a publikációkhoz.