ANDRÁS MÁTÉ

Departmental Pages
Department Home
Overview
People
Staff & Faculty
Friends
Courses Available
Department Schedule
Degree Programs
Bachelors
Masters
PhD
For Future Students
Links
LaPoM (Student and Faculty Seminar)
Theoretical Philosophy Forum
Logika előadás

Máté András
2017 ősz
P 10:15 - 11:45
i ép. 221
Első előadás: szeptember 15.

Az előadás a tavaszi félévben tartott logika szeminárium folytatása. Tananyag a Barwise-Etchemendy könyv II. része, az abban alkalmazott Fitch program helyett a Ruzsa alkalmazásával.

Tematika:

1.      Az elsőrendű logika: kvantorok, változók

2.   A kvantifikáció logikája     

3.   Többrétű kvantifikáció; kifejezési lehetőségek és kétértelműségek

4.       Analitikus fák  a kvantifikációelméletben     

5.      Numerikus kvantorok és más determinánsok

6.   Az elsőrendű logika teljessége

Kötelező irodalom:

Barwise-Etchemendy: Language, Proof and Logic. (Part II.) CSLI,
Stanford. 

Segédlet az analitikus fákhoz:

Analitikus fák I.

Analitikus fák II.

Ajánlott irodalom:

Ruzsa (-Máté): Bevezetés a modern logikába. Osiris.

Ruzsa:  Klasszikus, modális  és intenzionális  logika, Akadémiai, 1984.

Ruzsa: Logikai szintaxis és szemantika II., Akadémiai, 1989.

Gabbay - Guenthner: Handbook of Philosophical  Logic II. Reidel, 1986.

Copi-Gould: Kortárstanulmányok a  logikaelmélet kérdéseiről. Gondolat, 1985.

Vizsgakövetelmények:


A követelmény valamilyen szintű feladatmegoldási készség bizonyítása az anyagban szereplő eljárások és szoftverek alkalmazásával. Ezt teljesíteni lehet az előadások során feladott feladatok beküldésével vagy vizsga formájában a vizsgaidőszakban.


Az előadásokon használt prezentációk:

 
2008