LÁSZLÓ E. SZABÓ Home Publications Courses Links CV Department Home

From spacetime physics to the metaphysics of space and time

(A téridő fizikájától a tér és idő metafizikájáig)

lecture course
Thursday 18:00 - 19:30, (Múzeum krt. 4/i)  Room 221


This is an earlier version of the description of the course in Hungarian.  It will be soon updated and replaced with an English one.


A kurzus célja, a téridő fizikai elméletének (esetünkben ez alapvetően a speciális relativitáselmélet jelenti) analitikus  filozófiai, logikai elemzéséből kiindulva, a térre és az időre vonatkozó néhány metafizikai probléma szisztematikus áttekintése. A speciális relativitáselmélet ismerete természetesen előny, de a kurzus igyekszik ezeket a tudnivalókat a filozófiai kontextusba ágyazva tömören összefoglalni.

Tematika

 • A klasszikus tér és idő a tankönyvi fizikában
 • Einstein speciális relativitáselméletének alapgondolata
 • Tér, idő, mozgás: alapvető fizikai fogalmak és elvek
 • A klasszikus fizikai térdőre vonatkozó relativitási elv
 • A relativitási elv Einstein után
 • A relativitási elv episztemológiai státusza: első- és másodrendű természeti törvények
 • Az elméletek empirikus aluldetermináltságának tézise: Lorentz-elmélet vs. relativitáselmélet
 • Mit mond nekünk a relativitáselmélet a térről és az időről?
  • A szemantika problémája a fizikai elméletekben
  •  Konvencionalizmus, szemantikai konvenció, operacionalizmus, humán aspektusok a fizikai világ leírásában
  • A klasszikus és relativisztikus fizika idő és távolság fogalmainak operacionális értelmezése
  • Abszolút és relatív fogalmak, és ezek objektivitásának problémája
  • Mit konfirmál egy kísérlet? (Michelson-Morley-kisérlet) 
  • Az éter rövid története
 • Racionalista vs. empiricista tradíció a fizikában
 • Igaz-e a relativitás elve? - a klasszikus fizikában és a relativisztikus fizikában
 • Einstein relativitáselméletével kapcsolatban felvetődő externalista és relativista tudományfilozófiai kérdések
 • Problémák a tankönyvi fizika idő és távolság fogalmaival: logikai és operacionális cirkularitások
 • A fizika idő és tér fogalmának pontos empirikus értelmezése
 • Metafizikai konklúziók
  • Az egyidejűség konvecionalitásának problémája 
  • Az objektív bekövetkezés probléma
  • Prezentizmus vs.  eternalizmus, endurancia vs. perdurancia. Entitások időbeli  önazonosságának kérdése
  • Tér, idő, modalitás

The lecture slides will be available in a pdf file.


Further suggested readings:
 • L. E. Szabó: On the meaning of Lorentz covariance, Foundations of Physics Letters 17 (2004) pp. 479 - 496 [preprint: PDF
 • E. Szabó László: A nyitott jövő problémája - véletlen, kauzalitás és determinizmus a fizikában, Typotex Könyvkiadó, Budapest, 2002. (A könyv javított digitális kiadása PDF formában letölthető innen.)
 • Balázs László Kristóf és E. Szabó László: "Semmiben nem nyújt új vagy más leírást a térről és az időről" -- beszélgetés a relativitáselméletről, Beszélő, 2004. január, 75.-88. old.
 • H. Reichenbach: The philosophy of space and time, Dover Publications, New York, 1958.
 • M. Friedman: Foundations of Space-Time Theories -- Relativistic Physics and Philosophy of Science, Princeton University Press, Princeton, 1983.
 • J. M. E. McTaggart: The Unreality of Time, in: The Philosophy of Time (Oxford Readings in Philosophy), R. Le Poidevin, M. MacBeath (eds.), Oxford University Press, 1993. (Eredeti mű: The Nature of Existence, 33. fejezet, Cambridge University Press, Cambridge 1927.) 
 • J. S. Bell: How to teach special relativity, in Speakable and unspeakable in quantum mechanics, Cambridge University Press, 1987.
 • A. Einstein: A speciális és általános relativitás elmélete, Kossuth, 1993.
 • L. E. Szabó: Lorentzian theories vs. Einsteinian special relativity -- a logico-empiricist reconstruction, in A. Maté, M. Rédei and F. Stadler (eds.), Vienna Circle and Hungary -- Veröffentlichungen des Instituts Wiener Kreis,  Springer 2011. [PDF]
 • L. E. Szabó: Empirical Foundation of Space and Time, in M. Suárez, M. Dorato and M. Rédei (eds.), EPSA07: Launch of the European Philosophy of Science Association, Springer 2009. [PDF]
 • L. E. Szabó: Does special relativity theory tell us anything new about space and time? [PDF] (Prolog)


2014-04-28

  

Recorded lectures + slides

  TTK-s és IK-s BSc hallgatók!

Filozófia minor


TTK-s és IK-s BSc hallgatók!
 
Logika és tudományelmélet MA szak

benne
A fizika filozófiája
vagy
A matematika filozófiája
alprogrammal!Master's in Logic and Theory of Science

(in English)

The program focuses on logic and its applications in the philosophy of science, particularly in the foundations of mathematics, physics, linguistics and the social sciences. Beyond a few core courses and a joint four-semester seminar series aimed at providing a common background to all students, we offer the following four modules:
 • Logic and the Philosophy of Mathematics
 • Philosophy of Physics
 • Logic in Linguistics
 • Models in the Social Sciences

Students have to select one of these modules based on their personal field of interest.

>>> Further details


 
2008