Filozófia

diszciplináris és tanári minor


TTK-s és IK-s hallgatók!

Az ELTE BTK Filozófia Intézete lehetőséget kínál 50 kredites, diszciplináris vagy tanári filozófia minor szak felvételére. Várjuk olyan matematika, informatika és természettudományi szakra járó hallgatók jelentkezését is, akik fokozottan érdeklődnek saját tudományáguk fundamentális problémái és az ezekkel összefüggő filozófiai kérdések iránt, és ismereteiket alaposabb filozófiai tanulmányokkal kívánják bővíteni.

A minorba való belépés ideje: 1-4. szemeszter
Nem BA képzésben részt vevő hallgatók is felvehetik.

A szak programja az alapvető filozófiai és filozófiatörténeti ismereteken túl lehetőséget nyújt a
  • logika és matematikafilozófia
  • tudományfilozófia
  • nyelvfilozófia
  • analitikus filozófia
  • modern metafizika
  • episztemológia
  • vallásfilozófia
  • etika
témakörökbe tartozó kurzusok felvételére.

A szak elvégzésével a hallgatók kitűnő felkészítést nyernek arra, hogy tanulmányaikat a filozófia MA szakon, vagy a filozófiával kapcsolatos interdiszciplináris szakokon folytassák. Kiemeljük a logika, tudományfilozófia, tudománytörténet és tudományszociológia graduális programokat, itthon és külföldön.


Jelentkezés módja:

Jelentkezni a Filozófia Intézet honlapjáról az alábbi címen elérhető űrlap kitöltésével lehet:

http://philosophy.elte.hu/filozofiaminorjelentkezes.pdf

Ezt az űrlapot kitöltve és aláírva kell eljuttatni a BTK Filozófia Intézetbe, vagy a MUK/"i" épület portájára -- az űrlap küldhető faxon is a 485 5247-es számra.

(Az űrlapon az "Alapozó tárgyak érdemjegyei" illetve a "További elvégzett filozófia tanegységek kódja és érdemjegye" rovatokat nem kell kitöltenie annak, aki nem tanult ilyen tárgyakat.)

Tanácsok/információk:

E. Szabó László
Logika Tanszék
BTK, Filozófia Intézet
(email: leszabo@philosophy.elte.hu)


Letölthető plakát: pdf

The one and only condition, I believe, which is necessary in order to secure for philosophy in the near future an achievement surpassing all that has hitherto been accomplished by philosophers, is the creation of a school of men with scientific training and philosophical interests, unhampered by the traditions of the past, and not misled by the literary methods of those who copy the ancients in all except their merits.

(B. Russell: Our Knowledge of the External World)