Demonstrátori pályázat - határidő-hosszabbítás

2022.08.29.
Demonstrátori pályázat - határidő-hosszabbítás
Demonstrátori pozíciók az ELTE BTK Filozófia Intézetében
2022/23 tanév


A Filozófia Intézet demonstrátori pályázatot hirdet 2 fő számára. Az elnyert demonstrátori pozíciók az egész tanévre szólnak.

Ki pályázhat?

• A szabad bölcsész alapszak filozófia specializációjának másod- és harmadéves hallgatói,
• A filozófia és etika minoros végzős hallgatók,
• A filozófia MA program és a logika és tudományfilozófia MA program hallgatói,
• A pályázat nyitva áll az Intézet korábbi demonstrátorai számára is.

Mit csinál egy demonstrátor a Filozófia Intézetben, mivel jár a pozíció?

A demonstrátor különféle területeken segítheti az intézet munkáját:

i) az intézet tudományos tevékenységéhez kapcsolódó feladatok (kéziratelőkészítés, anyaggyűjtés; rendezvényszervezés – beleértve az Intézet konferenciáit, műhelyeit – , külföldi vendégek fogadása, valamely projekthez kapcsolódó, önállóan végzett kutatási feladat);
ii) oktatáshoz kapcsolódó feladatok (tutorium – előadással kapcsolatosan felmerülő kérdések megbeszélése BA hallgatókkal; részvétel online tananyag összeállításában (könyvtári munka, scannelés); mentorálás, vendéghallgatók segítése;
iii) az intézeti kommunikációhoz kapcsolódó feladatok (tartalomelőállítás, részvétel honlapszerkesztésben);
iv) részvétel az adminisztráció feladataiban (pl. alumnuskövetés, képzéseink adminisztrációja);
v) könyvtári/archívumi munka (kéziratok, forrásanyagok rendezése, ügyelet).


A megbízatást elnyert demonstrátornak alkalma nyílik tapasztalatot szerezni a kutatási, oktatási, szervezési feladatok terén. A demonstrátori megbízás nem jár automatikusan pénzbeli juttatással, a demonstrátorok azonban pályázhatnak a kari HÖK által meghirdetett Tudományszervezési és kutatási pályázatra. A demonstrátorok félévente – max. 1 oldal terjedelemben – írásban beszámolnak tevékenységükről az intézetigazgatónak.

Hogyan lehet pályázni?

A pályázathoz benyújtandó egy önéletrajz és egy motivációs levél (az utóbbi max. 1 oldal terjedelemben). A motivációs levélben fel kell vázolni, a pályázó hogyan képes és kíván hozzájárulni az Intézet tevékenységeihez, milyen feladatokban veszne szívesen részt, különösen a fentiek közül. A pályázatot előzetesen egyeztetni és szignáltatni kell azzal az oktatóval, akit a demonstrátor kutatási, oktatási, szervezési feladatainak irányítására kér fel.
A pályázatot a filint@btk.elte.hu címre küldhetik be PDF formátumban (a szignált munkatervet szkennelve), leadási határidő 2022. október 3., hétfő, 12.00 óra.
A pályázat eredményéről a pályázókat 2022. október 11-ig értesítjük.