ZSÓFIA ZVOLENSZKY'S WEB PAGES

Departmental Pages
Department Home
Overview
People
Staff & Faculty
Friends
Courses Available
Department Schedule
Degree Programs
Bachelors
Masters
PhD
For Future Students
Links
LaPoM (Student and Faculty Seminar)
Theoretical Philosophy Forum

Jelentés, kontextus, szándék 
(Meaning, context, intention)

duplakredites kutatószeminárium (hetente 2,5 óra; szeminárium-kollokvium párként vehető fel)

Kurzuskódok: FLN 350.05--FLN 300.05, BMA FILD 401--BMA FILD 401.51, BBN FIL 401.51--BBN FIL 401.52
Időpont: csütörtök 15:30–18:00
Helyszín : egyenlőre MUK 4/i 210 (ELTE BTK Filozófia Intézet, Logika Tanszék)

előzetes kurzusleírás

A hallgatók számára letölthető további anyagok a kurzus elearning oldalán landolnak. Aki felvette ezt a kurzust és nem leli a kurzuslinket miután (EHA kóddal) belogolt az elearning.elte.hu oldalon, kirekesztett sorsán most fordíthat, ha ír az oktatónak.

A kurzus előfeltételei

  • szövegolvasás angolul (szinte az összes olvasmány angol nyelvű)
  • legalább egy nyelvfilozófia és egy logika kurzus
  • BA-képzéses hallgatók a kurzust kizárólag az oktatóval való egyeztetés alapján vehetik fel.

Követelmények

  • minden órára 1–2 oldalas kommentár (response paper) készítése magyarul (összesen az érdemjegy 55%-a)
  • hetente kb. 40-50 oldalnyi (jórészt angol nyelvű) olvasmány feldolgozása
  • órai hozzászólások + (amikor sorra kerül a hallgató) vitaindító + szemináriumi jegyzőkönyv készítése (15 + 15 + 15%)

Tematika 

A kurzus az elmúlt tíz év egyik legintenzívebb nyelvfilozófiai vitájával foglalkozik.

Mikor elhangzik: „Lassan éjfélre jár”, a kimondási kontextustól függően változik, hogy különféle alkalmakkor mit állít, kommunikál ezzel a mondattal a beszélő (közeledik a záróra; vagy: ideje hazamenni; vagy: már zárva a sarki presszó, stb.). Az efféle kontextusfüggés magyarázatában vajon milyen szerepet játszik a szemantika? Az erről folyó vita egyik központi kérdése, hogy vajon beszélhetünk-e arról „amit egy mondat mond” (what is said by a sentence). Két egyszerű modell is adja magát. Az egyik szerint egy szemantikai elmélet célja a következő: a mondatokhoz kontextusokhoz képest hozzárendeli azt, amit azok kifejeznek szokásos, normális megnyilatkozásokkor, mégpedig úgy, hogy a mondat értelmes részeihez az adott kontextusokban meghatározott értékeket rendeli, és ezekből tevődik össze (egy rekurzív folyamat révén) „amit a mondat mond”. Egy másik, radikálisan más modell szerint a szavak jelentései szabályokkal adhatóak meg, amelyek behatárolják ugyan a kifejezések használatát, ezzel azonban nem kapunk egy olyan “amit a mondat mond” fogalmat (szemben azzal, “amit egy személy mond”), ami összhangban van a beszélő kommunikatív szándékaival, és aminek egy kommunikációelméletben alapvető szerep juthat. Mindkét álláspontnak számos variánsa létezik. Ahogyan a nyelvről gondolkodunk, meghatározza, hogy melyik mellett tesszük le a voksunkat.

A kurzus oktatója A Közép-Európai Egyetemen (CEU) 2010 júliusára szervez egy kéthetes nyári egyetemi rendezvényt, amelyre Budapestre érkezik számos a vitában meghatározó filozófus, köztük Herman Cappelen, Wayne Davis, Ernest Lepore, Stephen Neale, Jason Stanley és Szabó-Gendler Zoltán. Részben az ő budapesti előadásaikhoz ad felkészítést a tavaszi ELTE kurzus, amelynek során a vita háttérirodalmával, klasszikusaival ismerkedünk meg.

 
Bővebb információ a CEU "Meaning, Context, Intention" című nyári rendezvényéről 

Elérhetőségek
email: zvolenszky@fil.elte.hu
web: fil.elte.hu/zvolenszky
fogadóóra: MUK 4/i 224
(ELTE BTK Filozófia Intézet, Logika Tsz.),  
szerda 15:30-17:00
és egyeztetés alapján
 
2008