ZSÓFIA ZVOLENSZKY'S WEB PAGES

Departmental Pages
Department Home
Overview
People
Staff & Faculty
Friends
Courses Available
Department Schedule
Degree Programs
Bachelors
Masters
PhD
For Future Students
Links
LaPoM (Student and Faculty Seminar)
Theoretical Philosophy Forum

„Aki pedig úgy véli, hogy filozófiát logika nélkül is lehet tanítani, az minden érvelést kizár a bölcsesség művészetéből, mert az érveléseket a logika szolgáltatja.” (Salisburyi János Metalogicon)

 

Érveléstechnikai és logikai alapismeretek
(Logic and reasoning)

Helyszín : MUK 4/i II. em. Bence György Terem (ELTE BTK Filozófia Intézet) 

Az intézeti tanévnyitó konferencia miatt az első óra: a szeptember 21-i héten.

Kurzuskód: BBN-SZB-101.03a
Időpont: szerda 14:00-15:30
kurzusleírás

Kurzuskód: BBN-SZB-101.03b
Időpont: csütörtök 12:00-13:30
kurzusleírás

Letölthető anyagok: folyamatosan landolnak

Követelmények:

  • 4 házi feladat, ebből a legjobb 3 teszi ki az érdemjegy 60 százalékát,  (egyenként kb. 20%)
  • írásbeli vizsga – 40 %

„Mennyire fontos a logika? Elárulom: az univerzum minden egyes szegletében szembesülünk a logikus érvelések jelenlétével, vagy, ami még fontosabb, azok hiányával.” V.K. Samadar

A kérdés tehát: miként állapíthatjuk meg, hogy egy érvelés működik-e, vagy sem, milyen hiányosságai vannak?

A kurzus céljai:

  • A hallgatók átlássák, felismerjék hétköznapi érvelések és mondatok szerkezetét, valamint 
  • logikai módszereket alkalmazva eldöntsék, mikor és miért helyes egy érvelés.

A kurzus az órán elhangzottakra épül, ezért elengedhetetlen a rendszeres órai részvétel, már csak azért is, mert a vizsga "nyitott jegyzetes": az órai jegyzeteket használhatják a hallgatók.  (Az órai vetítések jelszóval elérhetőek, de a teljes elhangzott anyagot nem tartalmazzák.)

Házi feladatok:

A feladatsorokon a hallgatók dolgozhatnak kettes-hármas csoportokban, sőt, kifejezetten javasolt is, hogy ezt tegyék. Jóval gördülékenyebb, hatékonyabb és kellemesebb is együtt kibogozni, megbeszélni a feladatokat, mint egyedül végiggondolni őket (és esetleg elakadni egy-egy olyan ponton, amit más egyszerűen elmagyarázna). A megoldásokat viszont mindenkinek egyenként, saját kézzel írottan, a saját neve alatt kell leadnia. A házi feladatokat a határidő napján, az óra elején kell leadni; elektronikus formában nem fogadom el, ahogyan a határidő lejártát követően benyújtott anyagokat sem.

A feladatsorok feldolgozására az egy hét áll a hallgatók rendelkezésére, a hosszabb harmadiknál kicsit több.

Az egyes házi feladatok értékelésére körülbelüli arányokat határoztam meg, mivel a félév során mutatott fejlődés is számít: akinek az első feladatsorai gyengébben sikerültek viszont megtáltosodik a félév során, annak a későbbi eredményei nagyobb súlyt kapnak a végső érdemjegyben, mint a korábbiak.

A demonstrátorok által vezetett konzultáció opcionális – lehetőséget nyújt arra, hogy a hallgatók gyakorlófeladatokat oldjanak meg, amelyek segítségével az aktuális házi feladatok megoldása már jóval egyszerűbb (bár a demonstrátorok a házi feladat konkrét példáiról mélyen hallgatni fognak).

Vizsga:

Az írásbeli vizsga egyszerű azok számára, akik az órák anyagát figyelemmel kísérték és a feladatsorokat folyamatosan feldolgozták. A vizsgára bocsátás feltétele, hogy a hallgató legalább három házi feladatsort leadjon a félév során.

A vizsga időpontja: január 13, szerda, 14:00-15:30 
helyszín: Bence György terem. 


A kurzushoz tartozó ajánlott irodalom:

Bognár László – Forrai Gábor: Esszéírás és informális logika, digitális tankönyv, informális logika rész.

Ízelítőül egy történet a kitartóan érvelő Akhilleuszról és a teknősről.Elérhe
tőségek
Oktató:
email: zvolenszky@fil.elte.hu
web: philosophy.elte.hu/zvolenszky

fogadóóra: MUK 4/i 224
(ELTE BTK Filozófia Intézet,
Logika Tsz.),  
szerda 15:30-17:00
és egyeztetés alapján

Demonstrátorok:
Antal Klaudia k.l.a.u.d.i.a@freemail.hu

Fehér Gábor feh.gabor@freemail.hu

Fejes Zoltán fejees@freemail.hu

Horváth Andor andor-marton@freemail.hu

Morvay Gergely loyolaisztignac@gmail.com

Papp Gáspár gaspargazsigaspi@gmail.com

Saffer Zsuzsanna
safferzsizsi@freemail.hu

Vető Nóra csapragopili@gmail.com

A demonstrátori konzultációk időpontjáról és helyszínéről információ az órán.

 
2008