„Aki pedig úgy véli, hogy filozófiát logika nélkül is lehet tanítani, az minden érvelést kizár a bölcsesség művészetéből, mert az érveléseket a logika szolgáltatja.” (Salisburyi János Metalogicon)

ÉRVELÉSTECHNIKAI ÉS LOGIKAI ALAPISMERETEK

Kurzuskód: BBN-SZB-101.01
Időpont: szerda 16:00-17:30
Helyszín : MUK 4/i II. em. Bence György Terem (ELTE BTK Filozófia Intézet) 
RÉSZLETES KURZUSLEÍRÁS
 [előzetes kurzusleírás]

Kurzuskód: BBN-SZB-101.02
Időpont: szerda 14:15-15:45
Helyszín : MUK 4/i II. em. Bence György Terem (ELTE BTK Filozófia Intézet) 
RÉSZLETES KURZUSLEÍRÁS
[előzetes kurzusleírás]Elérhetőségek:
    Oktató:
email: zvolenszky [[[ kukac ]]] fil.elte.hu, honlap: philosophy.elte.hu/zvolenszky
fogadóóra: MUK 4/i 226 (ELTE BTK Filozófia Intézet, Logika Tsz.), szerda 17:30–19:00 és egyeztetés alapján

    Demonstrátorok:
Fejes Zoltán, email: fejees [[[ kukac ]]] freemail.hu, konzultáció: csütörtök 8:30
10:00
Gosztonyi Katalin, email: g.kata [[[ kukac ]]] chello.hu
Horváth Andor, andor-marton [[[ kukac ]]] freemail.hu
, konzultáció: péntek 11:0011:45
Morvay Gergely, morger [[[ kukac ]]] freemail.hu, konzultáció: csütörtök 13:30–15:00
Vető Nóra, csapragopili [[[ kukac ]]] gmail.com, konzultációk: hétfő 14:00–15:30, péntek 10:0011:45
az emailcímekben (spamkontroll végett) "@" helyén " [[[ kukac ]]] " szerepel

A konzultációk helyszíne: a Logika Tanszék (MUK 4/i 226 – csengessenek!), esetenként valamelyik szomszédos tanterem. 

(Jelszóval) letölthető anyagok
(folyamatosan landolnak):
           
1. előadás
            2. előadás
1. házi feladat
1. gyakorló feladatsor

            3. előadás
  4. előadás
  5. előadás
1. házi feladat megoldókulcs
2. házi feladat 
2. gyakorló feladatsor
  6. előadás
  7. előadás
  8. előadás
            2. házi feladat megoldókulcs
            3. házi feladat
            3. gyakorló feladatsor  
9. előadás
10. előadás
11. előadás
            3. házi feladat megoldókulcs
            4. házi feladat
            4. gyakorló feladatsor     
12. előadáshoz
13. előadáshoz
            4. házi feladat megoldókulcs
Követelmények:

* * * * *

„Mennyire fontos a logika? Elárulom: az univerzum minden egyes szegletében szembesülünk a logikus érvelések jelenlétével, vagy, ami még fontosabb, azok hiányával.” V.K. Samadar

A kérdés tehát: miként állapíthatjuk meg, hogy egy érvelés működik-e, vagy sem, milyen hiányosságai vannak?

A kurzus céljai:

1. A hallgatók átlássák, felismerjék hétköznapi érvelések és mondatok szerkezetét, valamint
2. logikai módszereket alkalmazva eldöntsék, mikor és miért helyes egy érvelés.

 A kurzus az órán elhangzottakra és a kiadott hand-outokra épül, ezért elengedhetetlen a rendszeres órai részvétel.

 
Házi feladatok:
A feladatsorokon a hallgatók dolgozhatnak kettes-hármas csoportokban, sőt, kifejezetten javasolt is, hogy ezt tegyék. Jóval gördülékenyebb, hatékonyabb és kellemesebb is együtt kibogozni, megbeszélni a feladatokat, mint egyedül végiggondolni őket (és esetleg elakadni egy-egy olyan ponton, amit más egyszerűen elmagyarázna). A megoldásokat viszont mindenkinek egyenként, saját kézzel írottan, a saját neve alatt kell leadnia. A házi feladatokat a határidő napján, az óra elején kell leadni; elektronikus formában nem fogadom el, ahogyan a határidő lejártát követően benyújtott anyagokat sem.

A feladatsorok feldolgozására egy hét áll a hallgatók rendelkezésére. A leadási határidők: szeptember 24, október 15, november 12, december 3.

Az egyes házi feladatok értékelésére körülbelüli arányokat határoztam meg, mivel a félév során mutatott fejlődés is számít: akinek az első feladatsorai gyengébben sikerültek viszont megtáltosodik a félév során, annak a későbbi eredményei nagyobb súlyt kapnak a végső érdemjegyben, mint a korábbiak.
 
A demonstrátorok által vezetett konzultáció opcionális – lehetőséget nyújt arra, hogy a hallgatók gyakorlófeladatokat oldjanak meg, amelyek segítségével az aktuális házi feladatok megoldása már jóval egyszerűbb (bár a demonstrátorok a házi feladat konkrét példáiról mélyen hallgatni fognak).

Vizsga:
Az írásbeli vizsga egyszerű azok számára, akik az órák anyagát figyelemmel kísérték és a feladatsorokat folyamatosan feldolgozták. A vizsgára bocsátás feltétele, hogy a hallgató legalább három házi feladatsort leadjon a félév során. A vizsga időpontja: december 17. (szerda) 16:00
–17:30. Helyszín: Bence György terem.

A kurzushoz tartozó ajánlott irodalom:
Bognár László – Forrai Gábor: Esszéírás és informális logika, digitális tankönyv, informális logika rész.

Ízelítőül egy történet a kitartóan érvelő Akhilleuszról és a teknősről