Printable poster:


The Forum is open to everyone, including students, visitors, and faculty members from all departments and institutes!

The 60 minute lecture is followed by a 10 minute break and a 30-60 minute discussion. The language of presentation is English or Hungarian.

 

The scope of the Forum includes all aspects of theoretical philosophy, including:

  • logic and philosophy of formal sciences
  • philosophy of science
  • modern metaphysics
  • epistemology
  • philosophy of language
  • problems in history of philosophy and history of science, relevant to the above topics
  • particular issues in natural and social sciences, important for the discourses in the main scope of the Forum.

Location

 
 
 

7 December (Wednesday) 5:00 PM  Room 226
  Áron Dombrovszki
Department of Logic, Institute of Philosophy
Eötvös Loránd University Budapest
 
Realista lehetségesvilág-fikcionalizmus  
(Realist possible world fictionalism)
A hétköznapok során mindannyian használunk modális kijelentéseket, amelyeket a nyelvészek és filozófusok általában a lehetségesvilág-beszédmód segítségével elemeznek. A lehetségesvilág-beszédmód annak ellenére, hogy hasznos eszköz, ha elfogadjuk Quine meta-ontológiai tézisét, miszerint „létezni annyi, mint kötött változó értékének lenni”, akkor maga után vonja azt a nemkívánatos következményt, hogy léteznek lehetséges világok. Ennek a problémának a megoldására jött létre a lehetségesvilág-fikcionalizmus elmélete, amely az „f fikció szerint p” intenzionális ún. fikciós mondatoperátor hatókörébe helyezi a lehetségesvilág-beszédmódra parafrazeált kijelentéseket, ezzel próbálva megszabadítani a lehetségesvilág-beszédmódot a metafizikai tehertől. Előadásomban párhuzamot állítok a lehetséges világok fikcionalista elmélete és a fikcionális diskurzus általános nyelvfilozófiai elemzése között, utóbbi során ugyanis többen feltételezik azt, hogy a fikciók és a benne szereplő fiktív karakterek – függetlenül a fikciós operátor alkalmazásától – ténylegesen létező absztrakt artefaktumok. Emiatt azt gondolom, hogy a lehetségesvilág-fikcionalista tévedést követ el abban, hogy elméletét antirealistaként pozícionálja: aki a lehetséges világok fikcionalista elméletét választja, az a lehetséges világok realista, absztrakt artefaktualista elméletét választja.


14 December (Wednesday) 5:00 PM  Room 226
Gábor Etesi
Department of Geometry, Institute of Mathematics
Budapest University of Technology and Economics
 
Exotica or the failure of the strong cosmic censor hypothesis in four dimensions
In this talk a generic counterexample to the strong cosmic censor conjecture will be exhibited. More precisely---taking into account that the conjecture lacks any precise formulation yet---first we make sense of what one would mean by a ``generic counterexample'' by introducing the mathematically unambigous and logically stronger concept of a ``robust counterexample''. Then making use of Penrose' nonlinear graviton construction (i.e., twistor theory) and a Wick rotation trick we construct a smooth Ricci-flat but not flat Lorentzian metric on the largest member of the Gompf--Taubes uncountable radial family of large exotic $\mathbb{R}^{4}$'s. We observe that this solution of the Lorentzian vacuum Einstein's equations with vanishing cosmological constant provides us with a sort of counterexample which is weaker than a ``robust counterexample'' but still reasonable to consider as a ``generic counterexample''. It is interesting that this kind of counterexample exists only in four dimensions.

We also argue from a historical viewpoint that the solidification of the idea of strong cosmic censorship within the scientific community went parallel to the penetration of the initial value formulation paradigm of general relativity.

REFERENCE: G. Etesi: Exotica or the failure of the strong cosmic censorship in four dimensions, Int. Journ. Geom. Methods Mod. Phys. 12, 1550121-1-1550121-14 (2015), arXiv: 1503.04945 [gr-qc]