Printable poster:


The Forum is open to everyone, including students, visitors, and faculty members from all departments and institutes!

The 60 minute lecture is followed by a 10 minute break and a 30-60 minute discussion. The language of presentation is English or Hungarian.

 

The scope of the Forum includes all aspects of theoretical philosophy, including:

  • logic and philosophy of formal sciences
  • philosophy of science
  • modern metaphysics
  • epistemology
  • philosophy of language
  • problems in history of philosophy and history of science, relevant to the above topics
  • particular issues in natural and social sciences, important for the discourses in the main scope of the Forum.

Location

 
 
 

2 March (Wednesday) 5:00 PM  Room 226
Gábor Hofer-Szabó
  Institute of Philosophy, Research Centre for the Humanities, Budapest

How man and nature shake hands:
the role of no-conspiracy in physical theories

No-conspiracy is the requirement that measurement settings should be probabilistically independent of the hidden properties of the system responsible for the measurement out- comes.
In this paper we investigate what role no-conspiracy generally plays in a physical theory; how it influences the semantical role of the observables of the theory; and how it relates to such other concepts as separability, compatibility and locality.

Related paper: PDF
Slides of the talk: PDF

9 March (Wednesday) 5:00 PM  Room 226
Márton Gömöri
 Department of Philosophy, University of Salzburg
on leave from
Institute of Philosophy, Research Centre for the Humanities, Budapest
 
Reichenbach's Common Cause Principle from a Humean perspective
If Humean supervenience is true, everything that features in our description of the world must be expressible in terms of the Humean Mosaic. This paper investigates the extent to which the statement of Reichenbach's Common Cause Principle is expressible in terms of the Humean Mosaic.

16 March (Wednesday) 5:00 PM  Room 226
László Bernáth
 Institute of Philosophy, Eötvös University Budapest
Department of Philosophy, Pázmány Péter Catholic University, Budapest
 
Fokozott kontroll és morális felelősség
(Enhanced Control and Moral Responsibility)
Előadásomban amellett érvelek, hogy a morális felelősség nem kompatibilis a determinizmussal. Előadásom első részében azt állítom, hogy csak akkor lehet valaki morálisan felelős x-ért, ha az illető tehet x-ről. Előadásom második részében arra teszek kísérletet, hogy megmutassam, az emberek csak akkor tehetnek bármiről is, ha legalább olykor jobban kontrollálják, milyen hatást fejtenek ki a világra adott körülmények között, mint a gépek, az alacsonyabb rendű állatok vagy a kényszerbetegek. Előadásom harmadik részében amellett érvelek, hogy ha az emberek tényleg jobban kontrollálják, hogy milyen hatással vannak a világra, mint például a gépek, akkor ezt csak az magyarázhatja, hogy rendelkeznek az un. fokozott-kontroll gyakorlásának a képességével. Ez azt jelenti, hogy képesek arra, hogy tn időpontban k körülményei között – amiben benne foglaltatik a cselekvő és az őt körülvevő szituáció összes jellemzője, így a természeti törvények is – képesek elindítani nemcsupán egy, de legalább két, releváns mértékben különböző hatásmechanizmust. Előadásom befejező részében pedig elmagyarázom, hogy a fokozott kontroll miért nem összeegyeztethető a determinisztikus természeti törvényekkel.

30 March (Wednesday) 5:00 PM  Room 226
Gábor Borbély
  Department of Ancient and Medieval Philosophy
Institute of Philosophy, Eötvös University Budapest
 
A jóindulat-váltó: interpretációs problémák egy 14. századi szerző kapcsán
(Nicholas of Autrecourt and John Buridan on the Principle of Non-Contradiction: Conflicting Interpretations)
A szemináriumon a charity principle alkalmazásával kapcsolatos problémákról szeretnék beszélni egy 14. szerző, Nicolaus de Ultricuria kapcsán (1298/99­­–1369). Nicolaus de Ultricuria olyan értelmezését adta az ellentmondásmentesség elve (EE) filozófiai szerepének, ami verbatim megfelelt a középkori tradíciónak, az erre épülő érvelés azonban tartalmában és céljában (az arisztotelészi metafizika és természetfilozófia alapfogalmainak destrukciója) eltért attól. Kortársa és kollégája, Johannes Buridanus szerint Nicolaus de Ultricuria állításai abszurdak, és abból fakadnak, hogy szerzőjük nincs tisztában a logikával (szó szerint: “haec sunt absurda et dicta ex ignorantia logicae”). A Nicolaust értelmező filozófiatörténészek jóindulatúan interpretálják Nicolaust, Buridant pedig hanyagsággal vagy rosszindulattal vádolják. A jóindulatú értelmezés eredményeképpen azonban Nicolaus olyan álláspontot vesz föl az EE filozófiai szerepével kapcsolatban, ami megfelel annak a tradíciónak, amire hivatkozva Buridan a logika ignoranciájával vádolja. Én azt mondom, hogy interpretáljuk Buridánt jóindulatúan és nézzük meg, hogy mi sül ki ebből. Erről fog szólni az előadás.