Printable poster:


The Forum is open to everyone, including students, visitors, and faculty members from all departments and institutes!

The 60 minute lecture is followed by a 10 minute break and a 30-60 minute discussion. The language of presentation is English or Hungarian.


The scope of the Forum includes all aspects of theoretical philosophy, including:

  • logic and philosophy of formal sciences
  • philosophy of science
  • modern metaphysics
  • epistemology
  • philosophy of language
  • problems in history of philosophy and history of science, relevant to the above topics
  • particular issues in natural and social sciences, important for the discourses in the main scope of the Forum.

Location

19 February (Wednesday) 5:00 PM  Room 226
Gábor Borbély
Department of Ancient and Medieval Philosophy
Institute of Philosophy, Eötvös University, Budapest

 
Mi a vallás? Evolúciós magyarázatok
(What is religion? Evolutionary explanations)

Az előadás a vallási jelenségek magyarázatának evolúciós pszichológiai (a vallás evolúciós melléktermék) és adaptacionista modelljével foglalkozik. A két modell eltérő magyarázattal szolgál ugyanarra a jelenségcsoportra:
  • a vallást térbeli és időbeli ubikvitás jellemzi (vallási jelenségek minden ismert emberi társadalomban jelen vannak)
  • a különböző vallási tradíciók meglepő hasonlóságokat mutatnak a természetfölötti ágensek reprezentációja és a rituálék struktúrája tekintetében, ami valószínűtlen, hogy sztochasztikus folyamatok eredménye volna
  • a vallások értelmezhetetlenül költségesek voltak és azok is maradtak
Az evolúciós pszichológiai magyarázat szerint a vallás a moduláris elme területspecifikus adaptációinak evolúciós mellékterméke. A vallási reprezentációk és a hozzájuk kapcsolódó viselkedésminták összességét strukturális kényszer hozza létre: olyan, egyébként adaptív funkcionális rendszerek téves- (és hiper)aktiválása történik, amelyek eredetileg nem vallási célra jöttek létre. Az evolúciós pszichológiai magyarázat szerint a vallás esetében a reproduktív sikerességet terhelő költségek kisebbek annál a nyereségnél, amit azok az adaptív struktúrák nyújtanak, amelyeken a vallás élősködik.

A vallást nem evolúciós mellékterméknek, hanem adaptációnak tekintő megközelítés azon alapul, hogy az evolúciós pszichológiai modell nem szolgál megfelelő magyarázattal a vallások költségességének a mértékére, valamint arra, hogy ez a jellegzetességük (ti. nagyon költséges voltuk) perzisztál. A vallásos ember folyamatos miszpercepcióban él, fölemészti a fiziológiai tartalékait, föláldozza a materiális javait és időnként saját magát. Az adaptacionista modell szerint a vallás esetében a reproduktív sikerességet terhelő költségek kisebbek annál a nyereségnél, amit a vallás a társas kapcsolatok értékének növelése terén nyújt. A költségesség ebben az értelmezésben annak a jelzőrendszernek a velejárója, amely lehetővé teszi a csoporton belül azt, hogy az igazi altruisták felismerjék egymást és megkülönböztessék a csalóktól meg az élősködőktől. A költségesség adaptív jellemzője a jelzőrendszernek: ha nem lenne költséges, nem fejlődhetett volna ki, ti. olyan terheket ró az altruistákra, amelyeket kizárólag ők hajlandók vállalni.

A két modell bemutatásán és a lehetséges ellenvetéseken kívül megvizsgálom a nem-antropomof istenképpel dolgozó magas teológiák megjelenésének problémáját is.

______________
Az előadás slide-jai: PPT

26 February (Wednesday) 5:00 PM  Room 226
Judit Szalai
Department of Modern Philosophy, Institute of Philosophy
Eötvös University, Budapest
 
Agency and Mental States in Obsessive-Compulsive Disorder
The dominant philosophical conceptions of obsessive-compulsive behaviour present its subject as having a deficiency, usually characterized as volitional, due to which she lacks control and choice in acting compusively. Compulsive actions (mental or physical) tend to be treated in isolation from the obsessive thoughts that give rise to them. I offer a different picture of such actions, one that is, I believe, more faithful to clinical reality. The clue to (most) OCD behaviour seems to be the way obsessive thoughts, which are grounded in an irrational cognitive style in matters of risk, danger, and responsibility, motivate compulsions through bizarre means-end reasoning. The OCD patient is not weak and passive with regard to the compulsive act, the performance of which, I claim, should be considered voluntary—in fact, it is regarded by the patient as an instrument of control.