Printable poster:


The Forum is open to everyone, including students, visitors, and faculty members from all departments and institutes!

The 60 minute lecture is followed by a 10 minute break and a 30-60 minute discussion. The language of presentation is English or Hungarian.


The scope of the Forum includes all aspects of theoretical philosophy, including:
  • logic and philosophy of formal sciences
  • philosophy of science
  • modern metaphysics
  • epistemology
  • philosophy of language
  • problems in history of philosophy and history of science, relevant to the above topics
  • particular issues in natural and social sciences, important for the discourses in the main scope of the Forum.

Location

12 October (Wednesday) 5:00 PM  Room 226
Balázs Gyenis
Department of History and Philosophy of Science, University of Pittsburgh
 
Induction and the received view of physical possibility
The received view of physical possibility is that of mathematical compatibility: a world is physically possible if its representation is mathematically compatible with the laws and constraints of a given physical theory. How worlds get mathematically represented is crucial for this view. It is customary to think of a solution of a differential equation as an appropriate representation of a world. However, our inductive practice seems to suggest that, instead of a single solution, we should take a bundle of solutions -- a set of solutions which stay "close" to each other for some time in the operationally significant norm -- as an appropriate representation of a world. Shifting focus from solutions to bundles has a number of important philosophical consequences, including potential disappearance of certain forms of indeterminism, essential idealization, and ill-posed problems.

19 October (Wednesday) 5:00 PM  Room 226
Ákos Gyarmathy
Department of Philosophy, Central European University, Budapest
 
Mental mark of freedom
Compatibilist arguments tend to appear to be more convincing than incompatibilist ones concerning the question of moral freedom as it is linked to the problem of moral responsibility.
One option is to declare some kind of will as the special mark of freedom.
Another option is to claim that the mark of freedom is a special kind of belief. The latter is usually threated as a subjectivist one, based on purely mental phenomena. However it seems that both are independent of underlying ontological commitments (e.g.: subjectivism, realism, anti-realism etc). Their ontological sensitivity depends on the ontological positions where the concepts of “will” and “belief” are formulated. If we only attribute such things to agents without any reference to reality then freedom is only a matter of attribution (e.g.: some kind of constructivism or quasi-realism). If we take beliefs or volitions to be real then realism concerning freedom follows.

26 October (Wednesday) 5:00 PM  Room 226
Dániel Schmal
Department of Practical Philosophy
Pázmány Péter Catholic University, Piliscsaba
 
Szabadság, determinizmus és temporalitás Descartes-nál és a kései skolasztikában
(Freedom,  determinism and temporality in Descartes' philosophy and in the late scholasticism)
Thomas Hobbes szerint „a tárgyak természeti hatóereje determinálja az akarattal bíró cselekvőket és teszi szükségessé az akaratot”. Az akarat ily módon maga is láncszem csupán a természeti okok sorozatában, amelynek minden tagja időben követi az őt megelőző és meghatározó okot. Ezzel szemben a késő középkori viták elsősorban az emberi cselekvéshez szükséges isteni tevékenység metafizikai természetével és temporális összefüggéseivel foglalkoznak: az a determinizmus, amely a szabad emberi választást fenyegeti, e problémakörben nem fizikai természetű. A 17. századi gondolkodásban e kétféle megközelítés együtt él, s gyakran egyetlen szerző életművén belül is helyet kap mindkettő. Előadásomban három összefüggő tézis mellett kívánok érvelni: (1) A descartes-i szabadságkoncepció alapvetően a skolasztikus problémakör része. (2) E skolasztikus tradíció a temporalitás természetére koncentrálva gazdagabb distinkciókkal dolgozik, mint a Hobbes által életre hívott mainstream hagyomány. (3) A modernitás mértékadó elméletei a szabadság és a determinizmus természetével kapcsolatban egy a skolasztikus szerzők számára jól ismert, ám szélsőségesnek tekintett, s ezért csaknem egységesen elutasított álláspontnak felelnek meg. A descartes-i szabadságelmélet azért érdemel kitüntetett figyelmet, mert a mechanikai filozófiát azon a korábbi hagyományon belül artikulálja, amelynek eredményei hamarosan épp e „szélsőséges” álláspont sikere miatt fognak elveszni hosszú időre.