Printable poster:


The Forum is open to everyone, including students, visitors, and faculty members from all departments and institutes!

The 60 minute lecture is followed by a 10 minute break and a 30-60 minute discussion. The language of presentation is English or Hungarian.


The scope of the Forum includes all aspects of theoretical philosophy, including:

  • logic and philosophy of formal sciences
  • philosophy of science
  • modern metaphysics
  • epistemology
  • philosophy of language
  • problems in history of philosophy and history of science, relevant to the above topics
  • particular issues in natural and social sciences, important for the discourses in the main scope of the Forum.

Location

15 February (Wednesday) 5:00 PM  Room 226
György Szabó
Complex Systems Group
Research Institute for Technical Physics and Materials Science, Budapest

 
A büntetés szerepe az együttműködés fenntartásában
(The role of punishment in the maintenance of cooperation)
Az előadás elején röviden áttekintjük az evolúciós játékelmélet fejlődését, beleértve az új irányzatokat és a kísérleti eredményeket. A szemléletmód illusztrálásaként részletesebben elemzünk egy olyan matematikai modellt, ahol a játékosok jövedelme a szomszédoktól származik közlegelő játékokon keresztül. Az eredeti változatban a játékosok csak a tisztességes vagy potyázó magatartás között választhatnak oly módon, hogy utánozzák a sikeresebb szomszédot. A modell kiterjesztésével tanulmányozzuk az intézményes és egyéni büntetés hatékonyságát és életképességét a tisztességes magatartás fenntarthatóságának szempontjából.


22 February (Wednesday) 5:00 PM  Room 226
Institute of Philosophy, Eötvös University, Budapest
 
Esszencia és relevancia - egy antiesszencialista érv vázlata
(Essence and relevance - Outlines of an anti-essentialist argument)
Az esszencia vagy lényeg a kortárs analitikus metafizika egyik legfontosabb fogalma. Szerepe számos -- a metafizika alapjait is érintő -- kérdés esetében központi jelentőségű. Az utóbbi évtizedek fejleményei az esszencializmus témakörében azonban a fogalmat illető alapvető problémákra hívták fel a figyelmet. Előadásomban a -- véleményem szerint -- legsúlyosabb ilyen problémát mutatom be és amellett érvelek, hogy az esszencializmus nem képes megfelelő megoldást adni rá. Plauzibilitása ilyen módon súlyosan megkérdőjeleződik.


29 February (Wednesday) 5:00 PM  Room 226
Department of History and Philosophy of Science, University of Pittsburgh
 
On different conceptions of physical possibility
What does 'physically possible' mean? Despite a widespread belief that there exists a standard, commonly accepted view, philosophers quote two distinct, non-equivalent formulations. I'm going to explore consequences of this difference, some of which should be troublesome for those accepting Humean supervenience of laws. To the extent time permits I also make a speculative attempt at formulating a third view, which I think has certain advantages over both standard formulations. This third view seems to have an unexpected connection to ergodicity.