Printable poster:


The Forum is open to everyone, including students, visitors, and faculty members from all departments and institutes!

The 60 minute lecture is followed by a 10 minute break and a 30-60 minute discussion. The language of presentation is English or Hungarian.


The scope of the Forum includes all aspects of theoretical philosophy, including:
  • logic and philosophy of formal sciences
  • philosophy of science
  • modern metaphysics
  • epistemology
  • philosophy of language
  • problems in history of philosophy and history of science, relevant to the above topics
  • particular issues in natural and social sciences, important for the discourses in the main scope of the Forum.

Location


6 October (Wednesday) 5:00 PM  Room 226
Zalán Gyenis* (speaker) & Miklós Rédei**
* Mathematics, CEU, Budapest
** Department of Philosophy, Logic and Scientific Method, LSE, London
 
Közös ok-zárt valószínűjségi terek karakterizációja
(Characterization of common cause closed probability spaces)
Egy valószínűségi teret közös ok zártnak (teljesnek) mondunk, ha bármely korreláló eseménypárnak van a térben reichenbachi közös oka. Ez a kauzális zártság egy erős, bár -- mint látni fogjuk -- nem teljesíthetetlen követelménye. Az előadásban a kapcsolódó fogalmak és előzmények áttekintése után két új eredményt mutatunk be:

1. Karakterizáljuk a közös ok zárt tereket a mérték atomosságának segítségével.
2. Megmutatjuk, hogy bármely valószínűségi tér kiterjeszthető közös ok teljessé.

Végezetül felvázolunk lehetséges álláspontokat arról, hogy ezen eredményekből milyen következtetéseket lehet levonni a reichenbachi közös ok elvre nézve.

A tervek szerint az előadás self-contained lesz.


13 October (Wednesday) 5:00 PM  Room 226
Gábor Hofer-Szabó
Institute for Communication and Cultural Studies, King Sigismund College, Budapest
Department of Logic, Institute of Philosophy, Eötvös University, Budapest
 
Common causal explanations and the Bell inequalities
According to the standard interpretation a common causal explanation of a set of EPR correlations consists in providing a so-called common common cause system that is a common screener-off for all correlations of the set such that this common screener-off is local and non-conspiratorial.  However, it is well known that the assumption that a set of correlations has a local, non-conspiratorial common common cause system results in various Bell inequalities. Since these Bell inequalities are violated for appropriate measurement settings a common causal explanation of the EPR correlations is excluded.
But what if we replace the assumption of a common common cause system by the requirement that each correlation of the set has a local, non-conspiratorial separate common cause system? In the paper the rise and fall of the so-called local, non-conspiratorial separate common causal explanation of the EPR correlations will be tracked.


Slides: http://hps.elte.hu/~gszabo/Preprints/Cracow.pdf
Preprint: pdf


20 October (Wednesday) 5:00 PM  Room 226
Hanoch Ben-Yami
Department of Philosophy, Central European University, Budapest
 
How to Bind Donkeys: On Conditional Donkey Anaphora
The behaviour of the indefinite article in sentences of the form ‘If John bought a donkey, he vaccinated it’ has puzzled philosophers and linguists over the last half century. Although the indefinite article is usually interpreted as the particular or existential quantifier, as in ‘John bought a donkey’, in the conditional above it seems to have universal force and to bind the anaphor ‘it’ in the consequent. This was deemed ad hoc and unacceptable, and from Evans on various alternative theories have been developed in the aim of explaining the meaning of such sentences, some theories widely departing from the ordinary logical analysis of natural language. I shall try to derive the universal force of the indefinite in conditional donkey sentences from accepted logical principles. I shall also generalize my approach to other quantifiers appearing in similar constructions, and other kinds of conditional sentences. This donkey work will yield an account which is a priori derivable, simple, applicable to a large variety of sentences, and avoids most of the difficulties confronting other accounts.


27 October (Wednesday) 5:00 PM  Room 226

Postponed to 10 November (27 October is holiday)!
Márton Gömöri
Department of Logic, Institute of Philosophy, Eötvös University, Budapest
 
Létezik-e klasszikus leírása a „töltött részecskék + elektromágneses mező” csatolt rendszernek?
(Is there a classical description of the coupled system of "charged particles + electromagnetic field"?)

A klasszikus elektrodinamika keretében tárgyalt szokásos problémák két jól elküníthető csoportba sorolhatók. Az elsőbe azok a feladatok tartoznak, amelyekben arra kérdezünk rá, hogy előre megadott pályán mozgó töltött részecskék milyen elektromágneses mezőt hoznak létre. A mező dinamikáját rögzített töltés- és árameloszlás mellett a Maxwell-egyenletek írják le. A második feladattípusban ismertnek tételezzük fel az elektromágneses mezőt, s arra vagyunk kíváncsiak, hogyan mozognak a töltött részecskék e tér jelenlétében. A „külső” elektromágneses mezőbe helyezett részecskék mozgását a Lorentz-egyenlet írja le.
 Van azonban ez elektrodinamikai problémáknak egy harmadik, fundamentális osztálya, amelyek nem tárgyalhatók a fentiek alapján. Ez az „elektrodinamikai többtestprobléma”, melyben a töltött részecskék saját ill. egymás terében mozognak. Itt a részecskék hatása a mezőre és a mező hatása a részecskékre egyszerre érvényesül. Az ilyen típusú kölcsönhatást a két különböző hatásról számot adó differenciálegyenlet csatolásával szoktuk leírni.
 A csatolt Maxwell--Lorentz-egyenleteknek azonban nincs megoldása! Akkor milyen egyenletek írják le a töltött részecskék és az elektromágneses mező alkotta kölcsönható rendszer viselkedését? A több mint száz éve felmerült problémára a mai napig sincs megnyugtató válasz. Az előadásban a megoldási kísérletek igen gazdag és sokszínű készletéből szemezgetünk, különös hangsúlyt helyezve a javaslatok által felvetett konceptuális nehézségekre, a klasszikus elektrodinamika ontológiáját illető kérdésekre -- mindenekelőtt a klasszikus „pontrészecske” problémájára.