Printable poster:


The Forum is open to everyone, including students, visitors, and faculty members from all departments and institutes!

The 60 minute lecture is followed by a 10 minute break and a 30-60 minute discussion. The language of presentation is English or Hungarian.


The scope of the Forum includes all aspects of theoretical philosophy, including:
  • logic and philosophy of formal sciences
  • philosophy of science
  • modern metaphysics
  • epistemology
  • philosophy of language
  • problems in history of philosophy and history of science, relevant to the above topics
  • particular issues in natural and social sciences, important for the discourses in the main scope of the Forum.

Location


4 May (Wednesday) 5:00 PM  Room 226
Miklós Lehmann
Department of Social Science, Faculty of Elementary and Nursery School Teachers' Training, Eötvös University
 
Közösségi tudat és web 2.0
(Common conscience and Web 2.0)
A tudat kialakulásában a környezeti tényezők szerepe már a biológiai, evolúciós megközelítésmód alkalmazásával különös hangsúlyt kapnak. Az emberré válás folyamatában azonban a társas aspektusok, a közösségi meghatározottság a tudat ugrásszerű, a tisztán biológiai jellegzetességeken túlmutató fejlődését eredményezték. A környezeti változás, amely a társas-kulturális szféra mind nagyobb szerepét eredményezte a tudat alakításában, a digitális átalakulással sajátos irányt vett. De vajon miként formálódik át a tudat e környezet hatására? Visszatérnek-e a tudatosság korábbi társas formái a közösségi hálózatok hatására? S egyáltalán: miben áll a változás, amely a huszonegyedik század emberének tudatát megkülönbözteti a megelőző korok tudati formáitól?

11 May (Wednesday) 5:00 PM  Room 226
Dávid Such
Institute of Philosophy, Eötvös University
 
Fenomenális fogalmak és antifizikalista érvek
(Phenomenal concepts and anti-physicalist arguments)
Thomas Nagel Milyen lehet denevérnek lenni? című 1974-es cikke után számos antifizikalista érv született, amely a fenomenális minőségekre épített. Nagel szerint a tapasztalat fenomenális karaktere elvileg megismerhetetlen a fizikai és neurofiziológiai tudományos kutatás által, lévén, hogy a fenomenális minőségek lényegileg szubjektívek, míg a tudományos kutatás csak az objektív tényekhez férhet hozzá.
Az antifizikalisták szerint ez a magyarázati szakadék azért áll fenn, mert a fizikai tulajdonságok ontológiailag különböznek a fenomenális tulajdonságoktól.
Napjaink materialista filozófusai között már azok vannak többségben akik valódi kihívásnak találják a szubjektivitás problémáját. Jól látják azonban, hogy ezektől az aggályoktól mindaddig nem szabadulhatnak, amíg hihető magyarázatot, egy alternatív választ nem adnak ennek az intuitív kételynek az eredetére.
Egy ilyen lehetséges válasz lenne a fenomenális fogalmak stratégiája. Eszerint a fenomenális minőségek és a fizikai tények között azért nem látunk hézagmentes magyarázati viszonyt, mert azokat eltérő módon konceptualizáljuk.
Előadásomban bemutatok néhány fenomenálisfogalom-elméletet, és szembesítem őket David Chalmers kritikájával. Ezzel szemben megpróbálom őket megvédeni – Balog Katalin ellenérvei segítségével. Legvégül viszont néhány további – azt hiszem nehezen orvosolható – problémát ismertetek a fenomenális fogalmak elméleteiben.

17 May (Tuesday) 5:00 PM  Room 226        EXTRA SEMINAR!
Stewart Cohen
  Department of Philosophy, University of Arizona
Theorizing about the Epistemic
I argue that there is significant confusion in the epistemological literature resulting from the fact that 'epistemic' functions largely as an undefined technical term.  In particular, I argue that it is unclear what the issue concerning the nature of what is called "epistemic justification" is about. Similar confusion surrounds the distinction between epistemic and practical justification.

18 May (Wednesday) 5:00 PM  Room 226
János Laki
 
Kollektív intencionális állapotok − aktív externalizmus
(
Collective intentional states - active externalism)
Előadásomban azt a kérdést vizsgálom, milyen elmefilozófiai előföltevések fényében tekinthető értelmesnek, illetve abszurdnak az a köznapi gyakorlat, hogy mentális állapotokat tulajdonítunk csoportoknak. Amellett kívánok érvelni, hogy az emberi elmével kapcsolatos metafizikai meggyőződések újragondolásával, az aktív externalizmus megoldást kínál e problémára, de ez a mentális állapotok egy alosztálya, a kognitív állapotok vonatkozásában számos nehézséget okoz: lehetetlenné teszi a kognitív ágens fogalmának szokásos értelmezését, az episztemológiai individualizmus feladása pedig új ismeretelméleti keret kidolgozását teszi szükségessé.

25 May (Wednesday) 5:00 PM  Room 226
Máté Szabó
Department of Philosophy and the History of Science
Budapest University of Technology and Economics

 
Mit tudott Mary a többiekről?
(What did Mary know about the others?)
Frank Jackson Mary-s gondolatkisérletének konklúziója szerint a fizikalizmus hamis, mivel Mary a fekete-fehér szoba elhagyása után valami újat tanul, amikor először lát pirosat. A gondolatkisérletet vitató cikkek többsége azzal foglalkozik, hogy Mary valóban tanul-e újat magáról, noha Jackson szerint nem ez jelent nehézséget a fizikalizmus számára. Jackson szerint a valódi nehézséget az okozza a fizikalizmus számára, hogy Mary a "többiekről" tanul valami újat az első szín-élménye során. Előadásomban azt próbálom áttekinteni, hogy pontosan mit tanul Mary a többiekről amikor kiszabadul, illetve hogy ez mekkora problémát jelent a fizikalizmus számára.


The last lecture of the academic year:


1 June (Wednesday) 5:00 PM  Room 226
Graeme Forbes
Department of Philosophy, University of Colorado, Boulder
 
The Problem Of Factives For Sense Theories
Kripke's modal objections to "famous deeds" sense theories of names are effective against other kinds of sense theories as well, including "theory-laden" theories. According to the latter, the description that expresses the sense of a name embodies a theoretical account of reference. For example, if we endorse a historical chain account, then for the description that gives the reference of a  name "NN" we might suggest "the thing "NN" refers to in the mouths of the people from whom I acquired the name". But it's contingent that NN is the thing "NN" refers to in the mouths of the people from whom I acquired the name. NN could have been named "MM" while GF was named "NN".

Responses to the modal objections typically involve making modal contexts a kind of deviant case. One way of doing this, recently proposed by Gluer-Pagin and Pagin, involves employing "actually" operators in a new way, with the result that even famous deeds theories may be rescued from the modal objections. Another way involves distinguishing the dimension of meaning modal operators affect from the dimension other operators, especially epistemic ones, affect. It is then irrelevant that theory-laden descriptions are non-rigid designators in modal contexts, since it's the epistemic dimension of meaning that matters.

In this paper I argue that both these moves against Kripke's objections are refuted by "mixed" contexts involving factive verbs such as "know", "establish", "prove", etc. In mixed contexts there are both modal and epistemic operators, for instance, as in "possibly(Hesperus has a moon and someone establishes that Hesperus has no moon)". This statement appears to be contradictory, but I will attempt to show that these new responses to Kripke are committed to its truth, or to the truth of slightly different but equally problematic examples.


Draft of related paper: PDF