Printable poster:


The Forum is open to everyone, including students, visitors, and faculty members from all departments and institutes!

The 60 minute lecture is followed by a 10 minute break and a 30-60 minute discussion. The language of presentation is English or Hungarian.


The scope of the Forum includes all aspects of theoretical philosophy, including:
  • logic and philosophy of formal sciences
  • philosophy of science
  • modern metaphysics
  • epistemology
  • philosophy of language
  • problems in history of philosophy and history of science, relevant to the above topics
  • particular issues in natural and social sciences, important for the discourses in the main scope of the Forum.

Location


6 April (Wednesday) 5:00 PM  Room 226
Balázs Inotai
Department of Logic, Institute of Philosophy, Eötvös University
 
Kiszámíthatóság és modellek
(Computability and Models)
1. Gondoljunk egy számelméleti problémára: végtelen sok eset van-e, hogy két prím - egy páros számmal közöttük - követi egymást? (Ez az Ikerpím-probléma.) Ez a kérdés ma még eldöntetlen, de általános vélemény szerint a ZFC axiómarendszerben eldönthető. Ha egyszerűen, "primitív módon" ellenőrizni akarnánk számítógéppel ezt a nyitott kérdést, az reménytelen lenne, elvileg is, mert végtelenül sok számpárt kell ellenőriznünk (hogy prímek-e), ami nem lehetséges. Van más megoldás: a matematikai axiómák. Bizonyos plauzibilis axiómákat felteszünk, amelyeket mindenki elfogad, és belőlük megoldható, levezethető a probléma. Az előadás első része az axiómák modellelméleti jelentése, és kiszámítási ereje közötti kapcsolatról szól. Egy axióma feltevésekor ugyanis a végtelenre teszünk kikötést, ún. "kis orákulumot" (az én kifejezésem) használunk a bizonyító algoritmusban, amely számos, végtelen sok objektumra vonatkozó problémát old meg - mint amilyen probléma reményeink szerint az Ikerprím-sejtés.
2. Gödel sejtette, hogy talán van egy jól körülhatárolható, elfogadható axiómasereg, a nagy számosságok és nagy konzisztenciájú formulák, amelyek minden felírható formulát eldöntenek a matematikában a halmazelmélet többi, hagyományos axiómájával. Ez az ún. Princeton-i beszéd sejtése. Ez nem látszik igaznak, és ennek igazolását vázoljuk - rekurzióelméleti eszközökkel. Ez az előadás fő eredményét jelenti. Igazoljuk, hogy végtelen sok "transzcendens" formula van, amelyek függetlensége a Zermelo-Fraenkel-halmazelmélettől örökké megoldatlan marad (ha a Church-tézis igaz), és még sejtésünk sem lehet arról, hogy ők, vagy a tagadásuk tételek-e, vagy függetlenek - ha függetlenek.
3. A teljességi tételből van ZFC-modell, ha a ZFC ellentmondásmentes. De nem lehet ilyet mindig definiálni (a Church-tézisen belül), hacsak nem dolgozunk az említett nagy konzisztenciákkal (pl. nagy számosságokkal). A nagy számosságok mint látni fogjuk, egyfajta "kicselezései" a Church-tézisnek, abban az értelemben, hogy ők már adnak definiálható konkrét modellt, csak sajnos a nagy számosságok konzisztenciája eldönthetetlen algoritmikusan. Érintjük a Kiválasztási Axiómát (AC) is: minden osztály definiálható paraméterekkel, akkor miért nem tudunk definiálni sohasem kiválasztási függvényt, amelyet csak az AC garantálhat? Igazoljuk, hogy itt is kicselezhető a Church-tézis, ami azt jelenti, hogy erősebb elméletű, nagyobb modellből a kiválasztási függvény lehet konstruktív, azaz a Church-tézisen belül definiálható. Amellett érvelünk, hogy a nemkonstruktivitás és a nem-rekurzivitás és a nem-definiálhatóság (létezés mellett) lényegében egybeesnek, ugyanazok a fogalmak; a Kiválasztási Axióma a nem-rekurzív függvények létezésének egy általánosítása. Mindezt akkor, ha marad idő rá.

13 April (Wednesday) 5:00 PM  Room 226
Cancelled! - postponed to a later date TBA.
Ádám Miklósi
Department of Ethology, Eötvös University
 
Érzelmes robotok, avagy kell-e nekünk „érző” robot?
(Emotional robots: Do we need them?)
A robotika az utóbbi években egy nagy álom kergetésébe kezdett. Emberi társat szeretne alkotni. A szociális robotika – magyarul talán társrobotikának fordítható – célja, hogy olyan „igazi” ágenseket építsen, amelyek beköltözhetnek otthonainkba, iskoláinkba vagy kórházainkba és, amelyeket valódi társként kezelünk majd. A lelkes hívőknek két tábora van. Egyesek a tökéletes „emberit” szeretnék belevarázsolni a robotba, mások inkább egy speciális újszerű lényben gondolkodnak. De miért maradtak ki eddig a gondolkodási-tervezési folyamatból az etológusok?
Egy EU 7-es pályázat keretében lehetőségünk nyílt nekünk is elgondolkozni a helyzeten, és arra a következtetésre jutottunk, hogy a jövő társrobotjainak valami egészen mást kellene megjeleníteni, ami semmiképp sem hasonló az emberhez. Valójában egy szociális kapcsolatokra képes, de „új faj, illetve fajok” megjelenése várható, és ez a folyamat némi elmélettel már ma is alátámasztható. Ráadásul van erre egy remek példánk is, az első ún. „biorobot”: a kutya.
A kutya példáján keresztül jól bevezethető a jövő társrobotjainak a problémája, és eldönthető az is, hogy milyen érzelmekre és abból „mennyire” van-e szükség. A kutya azért jó modell, mert a viszonylag nem túl régi az emberrel ápolt közös múltja, ugyanakkor a nagymértékű testi különbségek ellenére is egy nagyon speciális, szoros szociális kapcsolat alakult ki a két faj között. A kutya, a szó valódi értelemben az ember társa („barátja”) és e tekintetben szinte egyedülálló az állatvilágban. A fő kérdés az, hogy a kutya-ember kapcsolat tanulságait lehet-e általánosítani, és ezek alapján új társrobotokat építeni.


27 April (Wednesday) 5:00 PM  Room 226
Miklós Rédei
Department of Philosophy, Logic and Scientific Method, LSE, London
 
Einstein találkozik Neumann-nal: operacionális szeparálhatóság és operacionális függetlenség az algebrai kvantumtérelméletben
(Einstein meets von Neumann: operational separability and operational independence in algebraic quantum field theory)

The talk argues that Einstein and von Neumann meet in algebraic relativistic quantum field theory in the following metaphorical sense: algebraic quantum field theory was created in the early 1960's and was based on the theory of "rings of operators", which von Neumann established in 1935-1940. In the years 1936-1949 Einstein criticized standard, non-relativistic quantum mechanics, arguing that it does not satisfy certain criteria that he regarded as necessary for any theory to be compatible with a field theoretical paradigm. Algebraic quantum field theory satisfies those criteria and hence it can be viewed as a theory in which the mathematical machinery created by von Neumann made it possible to express precisely the physical intuition about field theory by Einstein.

(The language of presentation will be Hungarian.)


Slides of the presentation (PDF)