Printable poster:


The Forum is open to everyone, including students, visitors, and faculty members from all departments and institutes!

The 60 minute lecture is followed by a 10 minute break and a 30-60 minute discussion. The language of presentation is English or Hungarian.


The scope of the Forum includes all aspects of theoretical philosophy, including:
  • logic and philosophy of formal sciences
  • philosophy of science
  • modern metaphysics
  • epistemology
  • philosophy of language
  • problems in history of philosophy and history of science, relevant to the above topics
  • particular issues in natural and social sciences, important for the discourses in the main scope of the Forum.

Location

2 March 4:00 PM  Room 226
Zoltán Molnár
Department of Algebra, Mathematical Institute
Budapest University of Technology and Economics 
 
Instabilitás a logikában
(Instability in logic)
Az instabilitás matematikai logikai fogalmának segítségével mutatok be két logikafilozófiai kérdést. Előadásom első felében röviden kitérek az önreferenciális rendszerek instabilitásának egy lehetséges forrására, majd rámutatok az instabilitásra vonatkozó tételek és Gödel második nemteljességi tételének szoros analógiáira.[1] Kevésbé formális tárgyalásra térve olyan hétköznapi példákat sorolok fel, melyekből ki fog kerekedni a klasszikus levezethetőség fogalmának két nemklasszikus alternatívája (az intuicionista és a releváns logika). Foglalkozom azzal a kérdéssel, hogy lehetséges-e ú.n. erős ellenpéldákat találni a nemklasszikus logikákat igazolandó. Javaslok egy megoldást, ami szerint ha ezeket a logikákat a Gentzen-féle természetes levezetési rendszerben hasonlítjuk össze, akkor csak "gyenge" ellenpéldákat találhatunk. A szituációt laza párhuzamba állítom Smullyan "instabil érvelőinek" magatartásával és a Putnam által elemzett liberalizált intuicionsta állásponttal.[2]

Hivatkozások:
[1] Smullyan, Raymond, Gödel nemteljességi tételei, TipoTeX, 1999. pp: 153-4.
[2] ----, Instabil logikusok, Szabad Változók (5), http://www.szv.hu/cikkek/instabil-logikusok


9 March 4:00 PM  Room 226
Gergely Székely's lecture postponed to 27th April!
Joshua Schechter
Philosophy, Brown University
 
Justification, Rational Self-Doubt, and the Failure of Closure
Closure (for justification) is the claim that thinkers are justified in believing the logical consequences of their justified beliefs, at least when they are competently deduced. Many have found this principle very plausible. Even more attractive is the special case known as Single-Premise Closure (for justification). Carefully stated, this principle is as follows: Necessarily, if S has a justified belief that p, and S comes to believe that q solely based on performing a competent logically valid deduction from the belief that p, while retaining the justified belief that p throughout the deduction, then S has a justified belief that q. In this talk, I present a challenge to this principle based on the phenomenon of rational self-doubt -- it can be rational to be less than completely confident in one's beliefs and patterns of reasoning. I explore several ways of responding to the challenge. I conclude that Single Premise Closure should be rejected.


16 March 4:00 PM  Room 226
Nenad Miscevic
Department of Philosophy, University of Maribor
Department of Philosophy, CEU, Budapest

 
The genealogy of intuitions
Science and philosophy often appeal to intuitions, that typically result from thought experiments. Intuitions derive from specialized competences, arithmetical, spatial-geometrical, linguistic (and various normative ones, e.g. moral  competence). These are not predominantly conceptual, but involve sets of (unconscious) rules, or proto-theories that go way beyond merely specifying a concept. However, the “voice of competence” is often a discreet one, overlaid by influences from “central processor”, and all sorts of external factors (general knowledge, interests, etc.); so it is often the task of the theorist to filter out the genuine product of competence. Reflection on intuitions (ordinary, specialist as well as philosophical) is holistic, and draws upon all sorts of beliefs and other attitudes.
    This view of the genealogy of intuitions steers a middle course between the extremes of conceptualism, which acknowledges only conceptual capacities, and holistic ordinarism, which denies or minimizes the role of specialized competences in generating intuitions.


23 March 4:00 PM  Room 226
Ernő Téglás
Research Institute for Psychology
Hungarian Academy of Sciences 
 
Kvantorok használata preverbális csecsemőknél
(Quantification by pre-verbal infants)
Az események logikai struktúrájának reprezentálása hagyományosan a fejlődés viszonylag kései szakaszaihoz köthető. Néhány új, főleg a naiv statisztikai intuíciók területéről származó kutatás arra utal, hogy a csecsemők képesek megítélni a jövőbeni események valószínűségét anélkül, hogy előzetesen megtapasztalták volna ezek lehetséges kimeneteleit. A preverbális csecsemők statisztikai intuíciói az eseménytér helyes reprezentálását, a lehetséges kimenetek teljes listájának leképezését feltételezik. Így került előtérbe annak a kérdésnek a közvetlen tanulmányozása, hogy a lehetséges kimenetek listáiban való „navigálás“ folyamán használnak-e olyan kvantorokat, mint a „minden“ és a „néhány“.
Egy habituációs paradigmában animációkat mutatunk be számítógép képernyőjén: egy színpadon meghatározott számú ajtó van, melyeket egy színes tárgy nyitogat. A tárgy ágencia jeleket mutat és keresésre emlékeztető viselkedést produkál. Különböző kísérletekben a habituáció és a teszt közötti logikai konfliktust kontrolláljuk (pl. kimerítő vagy részleges keresés).
A logikailag inkongruens feltételek által kiváltott hosszabb nézési idő arra utal, hogy a csecsemők a jeleneteket azok lehetséges kimeneteinek terminusaiban reprezentálják, s hogy képesek olyan kvantorok használatára, mint a „minden” és a „néhány”. A preverbális kvantifikáció bizonyos formáinak megléte a logikai reprezentációkról alkotott hagyományos kép újragondolását vonja maga után.


30 March 4:00 PM  Room 226
Marina Bakalova
Department of Philosophy, CEU, Budapest
Institute for Philosophical Research, Bulgarian Academy of Sciences
 
Ability View of Knowledge
I argue that the tendency of epistemologists to focus narrowly upon knowledge-that is misguided. Let me call this focus “classical propositionalism”. Since there is no good way to handle knowledge-how from this perspective, the narrow focus leads to the difficulty of explaining the common nature of both knowledge-how and knowledge-that. The only available option for the classical propositionalist to account for knowledge-how is by arguing that it is a species of knowledge-that. Jason Stanley and Timothy Williamson present a technically lucid defense of this claim.
I propose a more general account which stands against classical propositionalism. I take knowledge-that to be grounded in abilities where “ability” covers both skills grounded exclusively in unconscious sub-personal level, and skills that demand sophistication at the conscious personal level. Only the later evoke the idea of knowledge-how. I shall argue that in this wide but still limited range of cases, knowledge-how is the key to knowledge-that.