Printable poster:


The Forum is open to everyone, including students, visitors, and faculty members from all departments and institutes!

The 60 minute lecture is followed by a 10 minute break and a 30-60 minute discussion. The language of presentation is English or Hungarian.


The scope of the Forum includes all aspects of theoretical philosophy, including:
  • logic and philosophy of formal sciences
  • philosophy of science
  • modern metaphysics
  • epistemology
  • philosophy of language
  • problems in history of philosophy and history of science, relevant to the above topics
  • particular issues in natural and social sciences, important for the discourses in the main scope of the Forum.

Location


5 May 4:00 PM  Room 226
Zsófia Zvolenszky
Department of Logic, Institute of Philosophy
Eötvös University, Budapest

 
 Referential Intentions: Lessons from Proper Names and Definite Descriptions
When using proper names and definite descriptions, speakers do not always intend to refer to something or someone specific. For example, according to Keith Donnellan, what sets apart referential and attributive uses of definite descriptions is precisely that in the first case, speakers have a referential intention, whereas in the second, they do not ('the murderer—whoever he is—is insane'). I will explore the role of referential intentions when speakers utter proper names and definite descriptions. This will be doubly useful because the two areas of inquiry mutually inform each other. First, a closer look at speakers' referential intentions accompanying referential uses of definite descriptions points the way to an effective defense of the causal theory of reference proposed, among others, by Saul Kripke. Second, the place of referential intentions within the causal theory of reference helps motivate the claim that the referential-attributive distinction is a non-semantic one, which is a welcome result for those in favor of a uniform semantics for definite descriptions.


26 May 4:00 PM  Room 226
Gábor Etesi
Department of Geometry, Institute of Mathematics
Budapest University of Technology and Economics
 
Gravitációs számítógépek kapacitásának korlatozására vonatkozó két "határozatlansági-reláció"
(Two "uncertainty relations" for capacities of gravitational computers)
Az utóbbi években egyre kritikusabban vizsgáljak az un. (fizikai) Church–Turing-doktrína megfogalmazásában rejtőzködő fizikai előfeltevéseket. E vizsgálódások során kiderült, hogy a doktrína szokásos megfogalmazásaiban a Descartes--Newton-fele klasszikus mechanikai világképünket vesszük alapul.
Ennélfogva érdekes annak tanulmányozása, hogy más elmeléteket tekintve érvényben marad-e a doktrína. Pl. kiderült, hogy az általános relativitáselmélet segítségével a doktrína megtámadható. Ezek a konstrukciók viszont látszólagos ellentmondásban vannak Gödel nemteljességi tételével.
Az előadásban amellett érvelünk, hogy a Gödel-tételre alapozott ellentámadás feltevésrendszere fizikai szempontból túl erős, speciálisan nem alkalmazható a relativisztikus nem-Turing számítógépek eseteben: informálisan (vagyis nem formalizáltan) felhívjuk a figyelmet egy "határozatlansági-reláció" létezésere mely egy relativisztikus számítógép mint fizikai rendszer számítási kapacitása és stabilitása között állítható fel. Továbbá utalunk egy másik "határozatlansági-relációra" is, mely a relativisztikus számítógép téridőbeli kiterjedtsége és a vele kiszámolható matematikai struktúrák "bonyolultsága" között feszül.