Printable poster:


The Forum is open to everyone, including students, visitors, and faculty members from all departments and institutes!

The 60 minute lecture is followed by a 10 minute break and a 30-60 minute discussion. The language of presentation is English or Hungarian.


The scope of the Forum includes all aspects of theoretical philosophy, including:
  • logic and philosophy of formal sciences
  • philosophy of science
  • modern metaphysics
  • epistemology
  • philosophy of language
  • problems in history of philosophy and history of science, relevant to the above topics
  • particular issues in natural and social sciences, important for the discourses in the main scope of the Forum.

Location


11 February 4:00 PM  Room 226
Gergely Ambrus
Philosophy, University of Miskolc
 
A tudat problémája a logikai empirizmusban
(The problem of mind in logical empirism)
Közismert, hogy a logikai pozivitisták radikális nézete szerint az egész hagyományos metafizika, így a tudat és az agy közötti viszony természetének a kérdése is értelmetlen álprobléma. Mindazonáltal az elme illetve a pszichológia értelmezésének kérdései kitüntetett szerepet játszottak a Bécsi Körös vitákban. Ezt jelzi az is, hogy az egyes szaktudományokhoz kapcsolódó logikai empirista tanulmányok közül a fizikafilozófiai írások után a legtöbb a pszichológia filozófiájával foglalkozott.
A mai analitikus elmefilozófusok jórésze a fizikalizmus valamilyen változatát képviseli. Másfelől köztudott, hogy a fizikalizmus tana Neurath-hoz és Carnaphoz köthető. Mindazonáltal ez a tény félrevezető: a tudattal kapcsolatos logikai empirista nézetek alapvetően más előfeltevésekből, másféle filozófiai keretelméletből indultak ki, mint a mai analitikus metafizikusok; egy részük a 19. századi fenomenalista-neutrális monista hagyományhoz, más részük bizonyos  neokantiánus nézetekhez kapcsolódott, ezek nyelvi változatainak tekinthető.
Az előadásban bemutatom az agy-tudat viszonnyal kapcsolatos legfőbb logikai empirista nézeteket, valamint megvizsgálom, hogy ezen álláspontok alapján hogyan lehet válaszolni a mai analitikus tudatfilozófia néhány alapvető kérdésére.


18 February 4:00 PM  Room 226
György Szabó
Complex Systems Group
Research Institute for Technical Physics and Materials Science, Budapest
 
Mechanisms supporting cooperation in evolutionary Prisoner's Dilemma
The evolutionary Prisoner's Dilemma games provide a general mathematical background to study the maintenance of cooperative behavior among selfish individuals. First the basic concepts and and features of spatial evolutionary games are surveyed. Our attention will be focused on the mechanisms supporting cooperation when the payoff parameters, connectivity structure, and noise are varied. Finally we consider several ways how influential players can enhance the level of cooperation.

25 February 4:00 PM  Room 226
Tamás Demeter
Institute for Philosophical Research, Budapest
 
 Mentális fikcionalizmus
(Mental fictionalism)
Az előadásban a mentális állapotokat tulajdonító beszédmód (népi pszichológia) egyfajta fikcionalista értelmezésére teszek kísérletet. Javaslatom szerint mentális állapot tulajdonításaink (1) valódi reprezentációk, (2) "névértéken" (antiredukcionista módon) értelmezendők, ugyanakkor (3) e diskurzus célja nem az igazság. A népi pszichológia tehát - a filozófiai közvélekedéssel ellentétben - nem metareprezentációs eszköz, amelyre támaszkodva a viselkedést előrejelezzük és magyarázzuk. A népi pszichológia célja valójában interpretatív és evaluatív: általa megszokott fogalmakkal, ismerős keretben reprezentálhatunk ágenseket, és alapozhatjuk meg erkölcsi értékelésük lehetőségét. Az előadásban ezt az álláspontot, s néhány implikációját mutatom be, s elhelyezem más fikcionalista álláspontok kontextusában.