ELTE-BTK Filozófiai Intézet

Információk

Képzés

Kurzusok

Tanszékek

Oktatók

Könyvtár

Nyelv, hatalom, morál

NYELV, HATALOM, MORÁL
(2010. szeptember 30 - október 1.)

Az Intézet és az ELTE-MTA Nyelvfilozófiai Kutatócsoport ez évi konferenciája az ember mint társadalmi lény természetével foglalkozik. Konferenciánk így lehetőséget kínál különböző etikai, alkalmazott etikai és politikai filozófiai problémák elméleti és történeti vizsgálatára. A filozófuskollégák mellett várjuk nyelvészek, politológusok, antropológusok, pszichológusok, valamint a gender studies területén tevékenykedő kollégáink jelentkezését is.

A konferenciára szóló jelentkezéseket a tervezett előadás címével és maximum 20 soros tartalmi összefoglalóval 2010. május 31-ig kérjük a következő e-mail címre elküldeni:
nyelvhatalommoral[[(a)]]gmail.com

Adjunktusi pályázat

az Újkori és Jelenkori Filozófia Tanszéken

(1088 Budapest, Múzeum krt. 4/i)
Jelentkezési határidő:
2010. február 19., péntek, 12:00

Weber-emlékkonferencia

A weberi filozófia és szociológia
90 éve
(2010. szeptember 2-3.)

A konferencia Max Weber filozófiai és szociológiai munkásságának, valamint a hozzá kapcsolódó elméleti örökségnek különböző aspektusokból történő bemutatását szolgálná. Olyan előadásokat várunk, melyek vagy Weber filozófiai elképzeléseivel, illetve társadalomelméleti kutatásainak alapkérdéseivel és alapfogalmaival foglalkoznak, vagy ezeknek a problémáknak és fogalmaknak a Weber utáni utóéletét vizsgálják.

A konferenciára szóló jelentkezéseket a tervezett előadás címével és 150-200 szavas absztrakttal 2010. augusztus 1-ig kérjük a következő e-mail címre elküldeni:
weberkonferencia[[(a)]]gmail.com

BA Filozófia képzés

Filozófia diszciplináris MA

Alapvizsga

      

Frissítve:   — webmester