<div dir="ltr"><div><div>Kedves Érdeklődők,<br><br>Ezúton hívjuk fel a figyelmüket az MTA Társadalomfilozófiai vitakörének következő,<br><br><div style="text-align:center"><b>"<font size="4">Aktuális-e napjainkban Montesquieu? </font><br></b></div><div style="text-align:center"><b>Filozófiatörténeti fejezetek újragondolása"<br></b></div></div><div><br></div><div>című beszélgetésére.<br><br>Bevezető előadást tart: <b>Kovács Eszter </b>(SZTE, Magyar-francia Felvilágosodás Kutatócsoport) <br>Vitaindító:<b> Smrcz Ádám</b> (MTA FI)<br><br></div>A
 vitához figyelmükbe ajánljuk Kovács Eszternek az Élet és Irodalom
2017/43. számában megjelent, "Miért fordítunk ma még Montesquieu-t?" 
című írását. <br><br><a href="http://www.es.hu/cikk/2017-10-27/kovacs-eszter/miert-forditunk-ma-meg-montesquieu-t.html" target="_blank">http://www.es.hu/cikk/2017-10-<wbr>27/kovacs-eszter/miert-<wbr>forditunk-ma-meg-montesquieu-<wbr>t.html</a> <br><br>Az esemény időpontja: 2017. december 14. 16 óra<br>Az esemény helyszíne: MTA HTK, Filozófiai Intézet, Budapest 1097, Tóth Kálmán utca 4.  <br>7. emelet, 7.16-os, "Trapéz" szoba.<br><br></div>A Társadalomfilozófiai Vitakör közeljövőre tervezett programjai (az időpontokban a korábbihoz képest változások történtek!):<br><br><div style="font-size:12.8px"><span style="font-size:12.8px">január 11. </span><span style="font-size:12.8px">16 óra</span><div style="font-size:12.8px"><span style="font-size:12.8px">Lánczi András: "A mai demokráciák morális alapjai"</span></div><div style="font-size:12.8px"><span style="font-size:12.8px">vitaindító: TBA <br></span></div><span style="font-size:12.8px"></span></div><div style="font-size:12.8px"><span style="font-size:12.8px"><br></span></div><div style="font-size:12.8px"><span style="font-size:12.8px">január 18. </span><span style="font-size:12.8px">16 óra</span></div><div style="font-size:12.8px"><span style="font-size:12.8px">Gábor György: "A hatalomból kirekesztve - a hatalomról"</span></div><div style="font-size:12.8px"><span style="font-size:12.8px">vitaindító: Weiss János</span></div><br><div style="font-size:12.8px"><span style="font-size:12.8px">január 25. </span><span style="font-size:12.8px">16 óra</span></div><div style="font-size:12.8px"><span style="font-size:12.8px">Csepregi András: "Bibó István Krisztus-képe, mint politikai kísérlet"</span></div><div style="font-size:12.8px"><span style="font-size:12.8px">vitaindító: Lukácsi Katalin</span></div><div><br><br>Vitakörünkről az MTA BTK Filozófia Intézetének honlapjáról és a vitakör facebook-oldaláról tájékozódhatnak.<br><a href="http://www.fi.btk.mta.hu/index.php/hu/intezeti-tevekenysegek/tarsadalomfilozofiai-vitakor" target="_blank">http://www.fi.btk.mta.hu/<wbr>index.php/hu/intezeti-<wbr>tevekenysegek/<wbr>tarsadalomfilozofiai-vitakor</a><br><a href="https://www.facebook.com/groups/1571808313034476/?fref=ts" target="_blank">https://www.facebook.com/<wbr>groups/1571808313034476/?fref=<wbr>ts</a><br><br>További információk: <a href="mailto:tarsadalomfilozofiaivitakor@gmail.com" target="_blank">tarsadalomfilozofiaivitakor@<wbr>gmail.com</a><br><br>Tisztelettel:<br>Szücs László Gergely,<br>MTA BTK Filozófiai Intézet</div></div>