<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
          "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html  xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"><head>
<title></title>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8"/>
<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"/>
</head>
<body>
<div align="left"><font face="Times New Roman" size="2"><span style=" font-size:10pt">Kedves István,</span></font></div>
<div align="left"><font face="Times New Roman" size="2"><span style=" font-size:10pt"><br />
</span></font></div>
<div align="left"><font face="Times New Roman" size="2"><span style=" font-size:10pt">köszönöm a válaszodat. Nyilván én vagyok a hibás, de tény az, hogy sajnálatos módon 
csupán most értesültem a Márkus György emlékkonferenciáról; sem a márciusi, sem az 
októberi email nem jutott el hozzám. Ha az ember napi 30-40 emailt kap, s ebből nem 
ritkán 5-10 a Mafláról érkezik, akkor előfordulhat, hogy figyelme nem terjed ki 
mindegyikre. De az is lehetséges, hogy a spam-be került, vagy valahogy törlődött vagy 
útközben elveszett.</span></font></div>
<div align="left"><font face="Times New Roman" size="2"><span style=" font-size:10pt"><br />
</span></font></div>
<div align="left"><font face="Times New Roman" size="2"><span style=" font-size:10pt">Az esetleges email anomáliákat részben elkerülhetővé tenné az, ha az Intézet megfelelő 
hirdetőtábláin kiplakátolásra kerülne nem csupán az immár végleges program – amint 
az most is történt --, hanem maga a meghirdetés is. Ez nem példa nélküli, épp 
ellenkezőleg. Mégiscsak sajátságos, hogy miközben számos</span><span style=" font-size:10pt">, mások által rendezett </span>
<span style=" font-size:10pt"> 
hazai és külföldi konferencia ilyen jellegű hirdetménye (tipikusan „Call for Papers” 
címmel és megfelelő deadline-okkal) hónapokkal a megrendezésük előtt ott lóg az 
intézeti hirdetőtáblákon, addig épp az Intézet saját konferenciáinak hasonló jellegű, 
papír alapú meghirdetése teljességgel hiányzik.</span></font></div>
<div align="left"><font face="Times New Roman" size="2"><span style=" font-size:10pt">  </span></font></div>
<div align="left"><font face="Times New Roman" size="2"><span style=" font-size:10pt">Baráti üdvözlettel</span></font></div>
<div align="left"><font face="Tahoma"><span style=" font-size:12pt"><br />
</span></font></div>
<div align="left"><font face="Times New Roman" size="2"><span style=" font-size:10pt">Fehér M. István</span></font></div>
<div align="left">  </div>
</body>
</html>