<div dir="ltr"><div class="gmail_signature"><div dir="ltr"><div><div><span style="color:rgb(75,79,86);font-family:Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:14px">Tisztelt Listatagok,</span></div><div><span style="color:rgb(75,79,86);font-family:Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:14px"><br></span></div><div><span style="color:rgb(75,79,86);font-family:Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:14px">szeretném figyelmükbe ajánlani az alábbi előadást:</span></div><div><span style="color:rgb(75,79,86);font-family:Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:14px"><br></span></div><div><span style="color:rgb(75,79,86);font-family:Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:14px"><br></span></div><div><div style="font-size:12.8px">A FILOZÓFIA VILÁGNAPJA alkalmából</div><div style="font-size:12.8px"><br></div><div style="font-size:12.8px">a PPKE BTK Filozófia Tanszéke invitál minden kedves érdeklődőt </div><div style="font-size:12.8px"><br></div><div style="font-size:12.8px">PERCZEL ISTVÁN (CEU) előadására:</div><div style="font-size:12.8px"><br></div><div style="font-size:12.8px">PLÓTINOSZ <span class="gmail-il">ÉS</span> <span class="gmail-il">ORIGENÉSZ</span>: Két lábjegyzet Platónhoz </div><div style="font-size:12.8px"><br></div><div style="font-size:12.8px">Időpont: 2017. november 16. csütörtök, 16h</div><div style="font-size:12.8px"><br></div><div style="font-size:12.8px">Helyszín: Budapest, VIII. Mikszáth tér 1. (Sophianum), 112. terem</div><div style="font-size:12.8px"><br></div><div style="font-size:12.8px">Szervezés: Fides et Ratio kutatócsoport</div><div style="font-size:12.8px"><br></div><div style="font-size:12.8px"><br></div><div style="font-size:12.8px">Üdvözlettel:</div><div style="font-size:12.8px"><br></div><div style="font-size:12.8px">Mezei Christoph</div></div><div><span style="color:rgb(75,79,86);font-family:Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:14px"><br></span></div><div><span style="color:rgb(75,79,86);font-family:Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:14px"><br></span></div><div><span style="color:rgb(75,79,86);font-family:Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:14px">" Alfred North Whitehead híres mondása szerint az európai filozófiai hagyomány nem egyéb, mint lábjegyzetek sora Platónhoz. Az előadás két ilyen lábjegyzetet vesz szemügyre: Plótinosz és Órigenész egy-egy szöveghelyét. A két gondolkodó – egyiküket az „újplatonizmus” alapítójaként tartjuk számon, míg a másik a keresztény teológia talán első nagy rendszerezője –, egy időben tanult ugyanabban az alexandriai filozófia-iskolában, Ammoniosz Szakkasznál. Előadásom azt kívánja bemutatni, hogy Plótinosz misztikus ismeretelmélete és Órigenész spekulatív elmélete a teremtést megelőző ősbukásról csak egy-egy lábjegyzet Platón Theaitétoszának tréfás filozófiai mítoszához az érzékelés születéséről (Theaitétosz 156a-157c), és c</span><span class="gmail-text_exposed_show" style="display:inline;font-family:Helvetica,Arial,sans-serif;color:rgb(75,79,86);font-size:14px">sakis ennek a háttérszövegnek ismeretében érthető meg. Plótinosz és Órigenész a platóni filozófiai mítoszból újabb filozófiai mítoszokat költött, amelyek egyaránt válaszolnak Platónnak és egymásnak, ezáltal tovább éltetve a filozófiai mítosz műfaját, és az adott műfajon belül fejtve ki, hogy szerzőjük mit gondol a világ és az észlelés eredetéről. Az már a történelem fintora, hogy Jusztinianosz császár idejében Órigenész filozófiai mítoszát eretnek teológiai dogmaként ítélték el, amihez képest már igen kicsi igazságtalanság, hogy a Theaitétosz mítoszát és Órigenész párhuzamos szöveghelyét Plótinosz egyetlen szövegkiadása sem említi. "</span><br></div></div><div><span class="gmail-text_exposed_show" style="display:inline;font-family:Helvetica,Arial,sans-serif;color:rgb(75,79,86);font-size:14px"><br></span></div></div></div>
</div>