<div dir="ltr"><div style="font-size:12.8px">Kedves Érdeklődők,<br><br></div><div style="font-size:12.8px">holnapi programunk még egy előadóval kiegészült:</div><div><b>Szalai Zoltán</b>nal a Mathias Corvinus Collegiumból,</div>ezúton küldöm a teljes programleírást:<br><br><span class="gmail-im"><div style="font-size:12.8px">Az MTA Társadalomfilozófiai vitakörének következő,</div></span><span class="gmail-im"><div style="font-size:12.8px"><br></div><div style="font-size:12.8px;text-align:center"><font size="4"><b>"Szkepszis és kompenzáció - Odo Marquard politikai filozófiájáról"</b></font></div><div style="font-size:12.8px"><br></div><div style="font-size:12.8px">című beszélgetésére.</div><div style="font-size:12.8px"><br></div><div style="font-size:12.8px">A vita során <b>Balogh László Levente</b> írását tárgyaljuk. </div><div style="font-size:12.8px"><br></div><div style="font-size:12.8px"><font face="arial, helvetica, sans-serif">"A
 kétkedés révén válhat az egyén egyszeri és megismételhetetlen 
individuummá. A szkepszis azonban nem csak az egyén létlehetőségét 
eredményezi, hanem tévedhetőségét is, ami megint csak az abszolútumra 
vonatkozó igény ellen hat. Úgy tekint mindenki tévedésére, mint a 
magáéra, és úgy tekint a maga tévedésére, mint mindenkiére. "</font><br></div><div style="font-size:12.8px"><br></div><div style="font-size:12.8px">Bevezető előadást tart: <b style="font-size:12.8px">Balogh László Levente</b>, (DE, Politikatudományi Tanszék)<br></div><div style="font-size:12.8px">Vitaindító: <b>Miklós Tamás </b>(ELTE, Filozófiai Intézet)</div></span><div style="font-size:12.8px">és <span style="font-size:small"><b>Szalai Zoltán</b> (Mathias Corvinus Collegium)</span></div><div class="gmail-yj6qo gmail-ajU"><div id="gmail-:10y" class="gmail-ajR" tabindex="0"><img class="gmail-ajT" src="https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif"></div></div><div class="gmail-adL"><span class="gmail-im"><div style="font-size:12.8px"><br></div><div style="font-size:12.8px"><span style="font-size:12.8px">A tárgyalandó szöveget csatolva küldjük</span></div><div style="font-size:12.8px"><br></div><div style="font-size:12.8px">Az esemény időpontja: 2016. december 8. <b>(csütörtök!!!)</b> 16 óra<br></div><div style="font-size:12.8px">Az esemény helyszíne: Budapest, 1014 Országház u. 30. Pepita terem.</div><div style="font-size:12.8px"><br></div><div style="font-size:12.8px">Vitakörünkről az MTA BTK Filozófia Intézetének honlapjáról és a vitakör facebook-oldaláról tájékozódhatnak.</div><div style="font-size:12.8px"><a href="http://www.fi.btk.mta.hu/index.php/hu/intezeti-tevekenysegek/tarsadalomfilozofiai-vitakor" target="_blank">http://www.fi.btk.mta.hu/index<wbr>.php/hu/intezeti-tevekenysegek<wbr>/tarsadalomfilozofiai-vitakor</a></div><div style="font-size:12.8px"><a href="https://www.facebook.com/groups/1571808313034476/?fref=ts" target="_blank">https://www.facebook.com/group<wbr>s/1571808313034476/?fref=ts</a></div><div style="font-size:12.8px"><br></div><div style="font-size:12.8px">További információk: <a href="mailto:tarsadalomfilozofiaivitakor@gmail.com" target="_blank">tarsadalomfilozof<wbr>iaivitakor@gmail.com</a></div><div style="font-size:12.8px"><br></div><div style="font-size:12.8px">Tisztelettel:</div><div style="font-size:12.8px">Kis-Jakab Dóra,</div><div style="font-size:12.8px">Szücs László Gergely,</div><div style="font-size:12.8px">MTA BTK Filozófiai Intézet</div></span></div></div>