<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
<meta name="Generator" content="Microsoft Word 14 (filtered medium)">
<style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
        {font-family:SimSun;
        panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1;}
@font-face
        {font-family:Mangal;
        panose-1:2 4 5 3 5 2 3 3 2 2;}
@font-face
        {font-family:"Cambria Math";
        panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
        {font-family:Calibri;
        panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
@font-face
        {font-family:"\@SimSun";
        panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1;}
@font-face
        {font-family:"Liberation Serif";}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
        {margin:0cm;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:11.0pt;
        font-family:"Calibri","sans-serif";
        mso-fareast-language:EN-US;}
a:link, span.MsoHyperlink
        {mso-style-priority:99;
        color:blue;
        text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
        {mso-style-priority:99;
        color:purple;
        text-decoration:underline;}
span.E-mailStlus17
        {mso-style-type:personal-compose;
        font-family:"Calibri","sans-serif";
        color:windowtext;}
p.Standard, li.Standard, div.Standard
        {mso-style-name:Standard;
        margin:0cm;
        margin-bottom:.0001pt;
        text-autospace:ideograph-other;
        font-size:12.0pt;
        font-family:"Liberation Serif","serif";
        mso-fareast-language:ZH-CN;}
.MsoChpDefault
        {mso-style-type:export-only;
        font-family:"Calibri","sans-serif";
        mso-fareast-language:EN-US;}
@page WordSection1
        {size:612.0pt 792.0pt;
        margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
        {page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]-->
</head>
<body lang="HU" link="blue" vlink="purple">
<div class="WordSection1">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;color:black;mso-fareast-language:HU">Kedves Kollégák!<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;color:black;mso-fareast-language:HU"> <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;color:black;mso-fareast-language:HU">Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézete szeretettel meghívja
<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;color:black;mso-fareast-language:HU"> <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><b><span style="font-size:12.0pt;mso-fareast-language:HU">Ambrus Gergely
</span></b><span style="font-size:12.0pt;mso-fareast-language:HU">(ELTE BTK Filozófia Intézet)<b><o:p></o:p></b></span></p>
<p class="MsoNormal"><i><span style="font-size:12.0pt;mso-fareast-language:HU">Carnap és Wittgenstein a más elmékről és a fizikalizmussal kapcsolatos prioritási-vita<o:p></o:p></span></i></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;mso-fareast-language:HU">című előadására.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;color:#1F497D;mso-fareast-language:HU"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;mso-fareast-language:HU">Az előadás absztraktja:<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;mso-fareast-language:HU"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="Standard"><span style="font-family:"Calibri","sans-serif"">Carnap 1930-től kezdve képviselte a fizikalizmus doktrínáját, ami szerint a tudomány univerzális nyelve a fizikai nyelv, azaz minden tudás-igényre jogosult állítást fizikai fogalmakkal kell
 megfogalmazni. Ezen átfogó tézis szerint a pszichológiai mondatok is fizikai, tehát testi állapotokra és viselkedésekre vonatkozó mondatok; a fizikalizmus a pszichológia vonatkozásában tehát egyfajta logikai behaviorizmust avagy „módszertani materializmust”
 jelent.<o:p></o:p></span></p>
<p class="Standard"><span style="font-family:"Calibri","sans-serif"">1932-ben, a „Die physikalische Sprache als Universalsprache der Wissenschaft” megjelenése után Wittgenstein az ő – szóban terjesztett – nézeteinek eltulajdonításával vádolta meg Carnapot.
 Carnap ugyan alaptalannak tartotta ezt a támadást, mindazonáltal későbbi publikációiban, békítő szándékkal, elismerte Wittgenstein hatását bizonyos nézeteire. Éppen a fizikalizmussal kapcsolatban azonban semmiképpen sem tartotta jogosnak a wittgensteini vádat,
 ahogy általában a fizikalista fordulat értelmezői (pl. Uebel, Hintikka, Stadler, Stern) sem.<o:p></o:p></span></p>
<p class="Standard"><span style="font-family:"Calibri","sans-serif"">Előadásomban azt vizsgálom meg, hogy mennyiben hasonlók Carnap és Wittgenstein ekkori nézetei. Azt állítom, hogy Carnap fizikalizmusának bizonyos elemei, elsősorban a pszichológiai mondatok
 jelentésére, és ezen belül a mások mentális állapotaira vonatkozó mondatok jelentésére vonatkozó elképzelései, illetve a más elmékkel kapcsolatos analógiás érvelés elemzése, sok szempontból közel állnak Wittgensteinéihez.<o:p></o:p></span></p>
<p class="Standard"><span style="font-family:"Calibri","sans-serif"">Ezzel nem azt akarom állítani, hogy Wittgenstein vádjai jogosak. Azonban ezek a hasonlóságok önmagukban is érdekesek. Továbbá, segíthetnek megvilágítani Carnapnak a
<i>Psychologie in physikalischer Sprache</i>-ban igen elliptikusan megfogalmazott érveit a más mentális állapotok fizikalista értelmezése mellett, és alapot adhatnak arra a feltételezésre, hogy Wittgenstein plágiumvádja nem, vagy nem elsősorban a protokollnyelv
 fizikai nyelvi értelmezésére vonatkozhatott, hanem a más elmék állapotaira vonatkozó mondatok értelmezésére.<o:p></o:p></span></p>
<p class="Standard"><span style="font-family:"Calibri","sans-serif""><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;color:black;mso-fareast-language:HU">Helyszín: 1014 Budapest, Országház u. 30. Pepita terem<br>
Időpont: 2016 </span><span style="font-size:12.0pt;mso-fareast-language:HU">november<span style="color:#1F497D">
</span>29.<span style="color:black"> 16:00.<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;color:black;mso-fareast-language:HU"> <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;color:black;mso-fareast-language:HU"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;color:black;mso-fareast-language:HU">Üdvözlettel:<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;color:black;mso-fareast-language:HU">MTA BTK FI<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
</div>
</body>
</html>