<div dir="ltr"><div class="gmail_quote"><div dir="ltr"><div><font face="arial,helvetica,sans-serif">Tisztelt Kollégák!<br><br>Felhívom szíves figyelmüket az ELTE Filozófiatörténeti Fórumának következő előadására:<br></font></div><div><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div><div><font face="arial,helvetica,sans-serif">Hévizi Ottó:<font color="#000000">
</font></font></div><p style="margin:0cm 0cm 0pt;line-height:150%"><b><font color="#000000" face="arial,helvetica,sans-serif">Tanúhegyek
és szakadékok</font></b></p><div><font color="#000000"><font face="arial,helvetica,sans-serif">

<span style="line-height:106%">(Egy vonulat a hosszú
19. századból: a tanúsítás filozófiái és az etikai differencia)</span></font></font></div><p><font color="#000000" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="line-height:106%"><span style="line-height:106%">A hosszú 19. században volt egy rejtett filozófiai vonulat: a
tanúságtétel bizonyságszerzési kísérletével operáló filozófiai elgondolások vonulata.
De volt egy másik is, amelynek képviselői először reflektáltak alternatívaként
az etikák immanens vagy transzcendens megalapozására, röviden az etikai
differenciára. Jelen előadás arra kérdez, hogy mi a viszony a
tanúsítás-filozófia és az etikai differencia paradigmája közt, különös
tekintettel arra, hogy létrehívóik és képviselőik – közöttük Kant, Kierkegaard,
Nietzsche, Lukács és Heidegger – személyükben jórészt átfedik egymást. Az
előadásban előbb bemutatom, milyen elgondolásokat sorolok a tanúsítás
filozófiái közé, majd tisztázom, mit értek etikai differencián, végül elmondom
érveimet arról, hogy a tanúsítás-filozófia „tanúhegyei” és az etikai
differencia „szakadékai” szerintem miért tartoznak egymáshoz, azaz miért
alkotnak egy vonulatot.</span></span></font></p><div><font color="#000000"><span style="line-height:106%"><br><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font></span></font></div><div><font face="arial,helvetica,sans-serif">Időpont: <strong>2016. nov. 25., 16.00</strong><br>Hely: ELTE BTK  Filozófia Intézet, tanácsterem (Múzeum krt. 4/i, I. em. 122).<br></font></div><p><br></p><font face="arial,helvetica,sans-serif"><div>Üdvözlettel:<br></div></font><div><div class="gmail_quote"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div><div class="gmail_quote"><font face="arial,helvetica,sans-serif">Olay Csaba<span class="HOEnZb"><font color="#888888"><br></font></span></font><br>-- <br></div></div></div></div><div class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature"><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr">Olay Csaba<br>tanszékvezető<br>egyetemi tanár<br>Újkori és Jelenkori Filozófia Tanszék<br>ELTE BTK Filozófiai Intézet<br>1088 Budapest Múzeum krt. 4/i.<br>tel.: +36-1-485-5200/5200</div></div></div></div></div></div>
</div>