<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
<meta name="Generator" content="Microsoft Word 14 (filtered medium)">
<style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
        {font-family:"Cambria Math";
        panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
        {font-family:Calibri;
        panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
        {margin:0cm;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:11.0pt;
        font-family:"Calibri","sans-serif";
        mso-fareast-language:EN-US;}
a:link, span.MsoHyperlink
        {mso-style-priority:99;
        color:blue;
        text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
        {mso-style-priority:99;
        color:purple;
        text-decoration:underline;}
span.E-mailStlus17
        {mso-style-type:personal;
        font-family:"Calibri","sans-serif";
        color:windowtext;}
span.E-mailStlus18
        {mso-style-type:personal;
        font-family:"Calibri","sans-serif";
        color:#1F497D;}
span.E-mailStlus19
        {mso-style-type:personal;
        font-family:"Calibri","sans-serif";
        color:#1F497D;}
span.E-mailStlus20
        {mso-style-type:personal-reply;
        font-family:"Calibri","sans-serif";
        color:#1F497D;}
.MsoChpDefault
        {mso-style-type:export-only;
        font-size:10.0pt;}
@page WordSection1
        {size:612.0pt 792.0pt;
        margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
        {page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]-->
</head>
<body lang="HU" link="blue" vlink="purple">
<div class="WordSection1">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;color:#1F497D"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;color:black;mso-fareast-language:HU">Kedves Kollégák!<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;color:black;mso-fareast-language:HU"> <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;color:black;mso-fareast-language:HU">Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézete szeretettel meghívja
<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;color:black;mso-fareast-language:HU"> <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><b><span style="font-size:12.0pt;mso-fareast-language:HU">Bernáth László
</span></b><span style="font-size:12.0pt;mso-fareast-language:HU">(MTA BTK FI)<b><o:p></o:p></b></span></p>
<p class="MsoNormal"><i><span style="font-size:12.0pt;mso-fareast-language:HU">Szabad akarat és idegtudomány</span></i><b><span style="font-size:12.0pt;mso-fareast-language:HU"><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;mso-fareast-language:HU">című előadására.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;color:#1F497D;mso-fareast-language:HU"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;mso-fareast-language:HU">Az előadás absztraktja:<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;mso-fareast-language:HU"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;mso-fareast-language:HU">Amellett fogok érvelni, hogy az ideg- és kognitívtudomány azon kísérletei, amelyek azt próbálják bizonyítani, hogy a nem-tudatos kognitív folyamatok előre meghatározzák a tudatos döntések
 eredményét (Libet et al 1985, Soon et al 2008, Bode et al 2011, Soon et al 2013), nem az összes szabadakarat-felfogásra jelentenek veszélyt. Csak azokra, amelyek szerint egyfelől i) a szabadság feltétele az indeterminizmus (inkompatibilizmus), másfelől pedig
 ii) minden tudatos döntés egyformán szabad (engedékeny-libertarianizmus: Ginet 1990, O’Connor 2000, Ekstrom 2000). Ezzel szemben azok az elméletek, amelyek szerint ugyan az indeterminizmus feltétele a szabad akaratnak, de nem minden tudatos döntés metafizikailag
 szabad (korlátozó-libertarianizmus: van Inwagen 1989, Kane 1996), nem kell hogy aggódjanak az ideg- és kognitív tudomány legújabb eredményei miatt. Sőt azt állítom, hogy a kognitív és idegtudományok a korlátozó-libertarianizmust elvi okok miatt soha nem lesznek
 képesek cáfolni. Főként azért nem, mert a korlátozó-libertarianizmus szerint csakis a dilemmatikus szituációkban hozott döntéseink lehetnek szabadok, és ezeknek a dilemmatikus szituációknak a kísérleti körülmények között való létrehozása súlyos gyakorlati
 és etikai akadályokba ütközik.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;mso-fareast-language:HU">            Az előadás első felében bemutatom a libertarianizmus engedékeny és korlátozó változatát. Mivel az engedékeny-libertarianizmus szerint az indokokra épülő tudatos döntések
 ugyanúgy kell hogy szabadok legyenek, mint az indokokat nélkülöző tudatos döntések, ezért az ő esetükben az említett kognitív tudományi kísérletek, melyek megkérdőjelezik az utóbbiak szabad mivoltát, meg kell hogy kérdőjelezzék az előbbiekét is. Az előadás
 második szakaszában bemutatom a korlátozó elméleteket és a mellette szóló érveket. Ezek az elméletek éles határvonalat húznak az indokokra épülő és azokat nélkülöző döntések között, ezért azok a kísérletek, melyek indokokat nélkülöző döntéseket vizsgálnak,
 nem lehetnek relevánsak a valóban szabad döntésekkel kapcsolatban. A harmadik szakaszban pedig megmutatom, hogy miért látom kivihetetlennek azt, hogy megfelelően vizsgáljuk a dilemmatikus döntési szituációkat.<i> <span style="color:#1F497D"><o:p></o:p></span></i></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;color:#1F497D;mso-fareast-language:HU"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;color:black;mso-fareast-language:HU">Helyszín: 1014 Budapest, Országház u. 30. Pepita terem<br>
Időpont: 2016 </span><span style="font-size:12.0pt;mso-fareast-language:HU">november<span style="color:#1F497D">
</span>22.<span style="color:black"> 16:00.<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;color:black;mso-fareast-language:HU"> <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;color:black;mso-fareast-language:HU"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;color:black;mso-fareast-language:HU">Üdvözlettel:<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;color:black;mso-fareast-language:HU">MTA BTK FI<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt"><o:p> </o:p></span></p>
</div>
</body>
</html>