<div dir="ltr"><div style="font-size:12.8px">Kedves Érdeklődők,</div><div style="font-size:12.8px"><br></div><div style="font-size:12.8px">Ezúton hívjuk fel a figyelmüket az MTA Társadalomfilozófiai vitakörének következő,</div><div style="font-size:12.8px"><br></div><div style="font-size:12.8px;text-align:center"><font size="4"><b>"A totálissá vált gondolat: </b></font></div><div style="font-size:12.8px;text-align:center"><font size="4"><b>megvalósítás, magatartás és a morál problémája Lukács Györgynél"</b></font></div><div style="font-size:12.8px"><br></div><div style="font-size:12.8px">című beszélgetésére.</div><div style="font-size:12.8px"><br></div><div style="font-size:12.8px">A vita során Takács Ádám írását tárgyaljuk. </div><div style="font-size:12.8px"><br></div><div style="font-size:12.8px">"... hogyan lehetséges, hogy egy <i>gondolat </i>mégpedig egy alapvetően filozófiai gondolat, képes lehetett arra, hogy valamennyi élet- és értékvonatkoztatást megragadjon és hierarchizáljon, s azután elérje ennek az értékrendnek a társadalmi szinten való tényleges <i>megvalósítását </i>és évtizedeken keresztül érvényben tartását?"</div><div style="font-size:12.8px"><br></div><div style="font-size:12.8px">Bevezető előadást tart: <b>Takács Ádám</b>, filozófus (ELTE BTK)<br></div><div style="font-size:12.8px">Vitaindító: <b>Vajda Mihály</b>, filozófus, akadémikus</div><div style="font-size:12.8px">és <b>Mesterházi Miklós</b>, filozófus (Lukács Archívum)</div><div style="font-size:12.8px"><br></div><div style="font-size:12.8px">A szöveg az alábbi linken érhető el:</div><div style="font-size:12.8px"><span style="color:rgb(17,85,204);font-size:12.8px;text-decoration:underline"><a href="https://www.dropbox.com/s/" target="_blank">https://www.dropbox.com/s/</a></span><span style="color:rgb(17,85,204);font-size:12.8px;text-decoration:underline">17e2<wbr>48s5dlqfgad/TakacsLukacs.</span><span style="color:rgb(17,85,204);font-size:12.8px;text-decoration:underline">pdf?d<wbr>l=0</span><br></div><div style="font-size:12.8px"><br></div><div style="font-size:12.8px">Az esemény időpontja: 2016. november 14. 16 óra<br></div><div style="font-size:12.8px">Az esemény helyszíne: Budapest, 1014 Országház u. 30. Pepita terem.</div><div style="font-size:12.8px"><br></div><div style="font-size:12.8px">Vitakörünkről az MTA BTK Filozófia Intézetének honlapjáról és a vitakör facebook-oldaláról tájékozódhatnak.</div><div style="font-size:12.8px"><a href="http://www.fi.btk.mta.hu/index.php/hu/intezeti-tevekenysegek/tarsadalomfilozofiai-vitakor" target="_blank">http://www.fi.btk.mta.hu/index<wbr>.php/hu/intezeti-tevekenysegek<wbr>/tarsadalomfilozofiai-vitakor</a></div><div style="font-size:12.8px"><a href="https://www.facebook.com/groups/1571808313034476/?fref=ts" target="_blank">https://www.facebook.com/group<wbr>s/1571808313034476/?fref=ts</a></div><div style="font-size:12.8px"><br></div><div style="font-size:12.8px">További információk: <a href="mailto:tarsadalomfilozofiaivitakor@gmail.com" target="_blank">tarsadalomfilozof<wbr>iaivitakor@gmail.com</a></div><div style="font-size:12.8px"><br></div><div style="font-size:12.8px">Tisztelettel:</div><div style="font-size:12.8px">Szücs László Gergely,</div><div style="font-size:12.8px">MTA BTK Filozófiai Intézet</div></div>