<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
<style type="text/css" style="display:none;"><!-- P {margin-top:0;margin-bottom:0;} --></style>
</head>
<body dir="ltr">
<div id="divtagdefaultwrapper" style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:Calibri,Arial,Helvetica,sans-serif;">
<p>Kedves kollégák!</p>
<p><br>
</p>
<p>A <b>Filozófiai Kollégium</b> ezen a héten az alábbi eseményekre vár minden érdeklődőt:</p>
<p><br>
</p>
<p><u>2016. november 8. 18:30.; ELTE BTK Esztétika Tanszék fsz. - 135. terem</u>:
<b>Vincent Liegey: Introduction to Degrowth</b></p>
<p><br>
</p>
<p><u>2016. november 10. 18:00; ELTE BTK Főépület III. emelet 319. terem</u>: <b>
Tamás Gáspár Miklós: <span>Kant → Marx</span>. A társadalomfilozófia eredete 3.</b><br>
</p>
<p>Marx: <i>Grundrisse I</i>., Bevezetés 1., 2., 3. Példa: „Nemcsak a fogyasztás tárgyát, hanem a fogyasztás módját is termeli… a termelés, nemcsak objektívan, hanem szubjektívan is. A termelés létrehozza tehát a fogyasztót. A termelés nemcsak anyagot szolgáltat
 a szükségletnek, hanem szükségletet is szolgáltat az anyagnak. […] A termelés tehát nemcsak tárgyat termel a szubjektum számára, hanem szubjektumot is a tárgy számára.” (MEM 46/I, 19.) Ennek – és más analóg formuláknak – az összehasonlítása a kanti „társiatlan
 társiasság” fogalmával & analízisével. Állításunk: itt komoly szerkezeti hasonlóság van.</p>
<span class="text_exposed_show">(Az ELTE BTK Főépület III. emeletére az épület B liftjével, illetve a második emelet mindkét végén található lépcsőn lehet feljutni).</span>
<p></p>
<p><br>
</p>
<p>Üdvözlettel:</p>
<p>Takács Ádám<br>
</p>
<p><br>
</p>
<p><br>
</p>
</div>
</body>
</html>