Tisztelt Kollégák!<div><br></div><div>Szeptemberben az elnökség a kérdést napirendre tűzi, ezt már korábban eldöntöttük. </div><div>Az elnökség tagjai - mihelyst lesz végleges időpont - megkapják az előterjesztést.</div><div>Azt is elhatároztuk, hogy az elnökségi ülésre - előzetes jelzés mellett - várunk minden tagot, aki ezzel a napirendel összefüggésben meg akar szólalni, véleményt akar nyilvánítani. </div>Erről mindenkit később fogok tájékoztatni.<span></span><br><div><br></div><div>Üdvözlettel </div><div><br></div><div>Gyenge Zoltán  </div><div><br>Schmal Dániel <<a href="mailto:schmal.daniel@chello.hu">schmal.daniel@chello.hu</a>> ezt írta (2016. június 11., szombat):<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
<div dir="ltr">
<div dir="ltr">
<div style="FONT-SIZE:12pt;FONT-FAMILY:'Times New Roman';COLOR:#000000">
<p class="MsoNormal" style="MARGIN:0cm 0cm 0pt">Kedves Mari, kedves Zsófi,</p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN:0cm 0cm 0pt">Tisztelt Kollégák!</p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN:0cm 0cm 0pt"> </p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN:0cm 0cm 0pt">szeretném ismételten jelezni – 
ismételten a magam nevében, de ismét mindnyájunk egyetértésében bízva –, hogy 
látom / látjuk a problémát, vettük az adást.</p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN:0cm 0cm 0pt"> </p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN:0cm 0cm 0pt">Viszont azt is látom, hogy sajnos 
a nyár közeledtével egyre lassabban őrölnek a szakmai élet malmai, ezért nem 
tartom valószínűnek, hogy az őszi újrakezdés előtt érdemi elmozdulás történjen 
ezen a téren.</p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN:0cm 0cm 0pt"> </p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN:0cm 0cm 0pt">Mindenesetre, hogy konkrét 
előrelépés történjen, a jelen válaszommal párhuzamosan elküldöm a javaslataimat 
az elnökség tagjainak, amelyben azt kértem, hogy (1) az elnökség minél előbb 
tűzze napirendre a kérdést, valamint hogy (2) ezt olyan formában tegye, ami 
túlmutat a létszámösszetétel aktuális kérdésein. Vagyis úgy, ahogyan ezt Zsófi 
javasolja: „célzott beszélgetésekre, átgondolt és hathatós javaslatokra, 
változtatásokra van szükség”.</p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN:0cm 0cm 0pt"> </p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN:0cm 0cm 0pt">Üdvözlettel,</p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN:0cm 0cm 0pt">Schmal Dániel</p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN:0cm 0cm 0pt"> </p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN:0cm 0cm 0pt"> </p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN:0cm 0cm 0pt"> </p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN:0cm 0cm 0pt"> </p>
<div style="FONT-SIZE:small;TEXT-DECORATION:none;FONT-FAMILY:"Calibri";FONT-WEIGHT:normal;COLOR:#000000;FONT-STYLE:normal;DISPLAY:inline">
<div style="FONT:10pt tahoma">
<div> </div>
<div style="BACKGROUND:#f5f5f5">
<div><b>From:</b> <a title="joo.maria@btk.elte.hu" href="javascript:_e(%7B%7D,'cvml','joo.maria@btk.elte.hu');" target="_blank">Joó Mária</a> </div>
<div><b>Sent:</b> Saturday, June 11, 2016 9:13 AM</div>
<div><b>To:</b> <a title="mafla@phil.elte.hu" href="javascript:_e(%7B%7D,'cvml','mafla@phil.elte.hu');" target="_blank">mafla@phil.elte.hu</a> </div>
<div><b>Subject:</b> [MaFLa] nők, elnökség</div></div></div>
<div> </div></div>
<div style="FONT-SIZE:small;TEXT-DECORATION:none;FONT-FAMILY:"Calibri";FONT-WEIGHT:normal;COLOR:#000000;FONT-STYLE:normal;DISPLAY:inline">
<div dir="ltr">Kedves Kollégák! 
<div> </div>
<div>Csak most hallottam a vitáról, ezért kicsit megkésve szeretném felhivni a 
figyelmüket egy 2013-ban megjelent cikkemre, mely arról számol be, hogy Nagy 
Tudós, Fontos Kolléga mellett milyen nőként másodrendűnek, Másnak lenni! Itt 
olvasható: <a href="http://tntefjournal.hu/vol3/iss1/joo.pdf" target="_blank">tntefjournal.hu/vol3/iss1/joo.pdf</a> </div>
<div>A Szegedi Egyetem Angol-Amrikai Tanszéke folyóirata a Társadalmi Nemek 
Tudománya kut.csoport (ahol 10 évig tanitottam feminista filozófiát) on-line 
folyóirata, az adott szám egésze a patriarchátus formáival foglalkozik.</div>
<div>Csak azoknak ajánlom, akik szeretnék megérteni, mit jelent nőként egy olyan 
közegben dolgozni, mely tudattanul újratermeli a nők mellőzését, milyen 
intézményi praxisok, habitusok hozzák létre az ilyen elnökséget, a konferencián 
az 'all- male panel'-t. -Persze demokratikus módon, szavazással- ettől még lehet 
egy intézmény rasszista (iskolai szegregáció), szexista -persze kulturáltan, 
udvariasan, demokratikus úton!  Nem a maguk az egyes személyek azok, - 
méltán meg is sértődnek a vádra- hanem (a férfikollégák)öntudatlan haszonélvezői 
a megszokott férfidominanciának!</div>
<div>Nagyon örülök, hogy végre szó esett a jelenségről és főleg annak, hogy lesz 
képviselői utánam is a feminizmusnak- és egy újabb  "helyes feminista', 
ahogy Bence Gyuri mondta régen rólam ("Fiúk, ezt -a feminizmust- nem lehet 
megúszni, járhattunk volna rosszabbul is"-igy Gyuri rezignált 
bölcsességével)</div>
<div>Üdv </div>
<div>Joó Mária üvegplafonos habil. docens</div></div>
<p>
</p><hr>
_______________________________________________<br>MaFLa - Hungarian 
philosophers' mailing list<br>Archives & Help: <a href="http://phil.elte.hu/mafla" target="_blank">http://phil.elte.hu/mafla</a> 
<p>
</p><hr>
<a></a>
<p align="left" color="#000000">A(z) üzenetben nem található 
vírus.<br>Ellenőrizte: AVG - <a href="http://www.avg.com" target="_blank">www.avg.com</a><br>Verzió: 2016.0.7639 / Vírus 
adatbázis: 4598/12381 - Kiadás dátuma: 
2016.06.07.</p><p></p><p></p></div></div></div></div>
</blockquote></div><br><br>-- <br>Prof.dr. Zoltan Gyenge <br><a href="http://www.gyengezoltan.eu">www.gyengezoltan.eu</a><br>Sent from my iPhone<br>