<div dir="ltr"><p class="MsoNormal" style="font-size:12.8px">Tisztelt Kollégák! </p><p class="MsoNormal" style="font-size:12.8px"><br></p><p class="MsoNormal" style="font-size:12.8px">Felhívom figyelmüket az alábbi könyvkiadási pályázatra -- kérem, osszák meg olyan pályakezdő kollégáikkal, doktoranduszaikkal is, akik számára érdekes lehet. (Mellékletként is küldöm.) </p><p class="MsoNormal" style="font-size:12.8px"><br></p><p class="MsoNormal" style="font-size:12.8px">Köszönettel, </p><p class="MsoNormal" style="font-size:12.8px">Zvolenszky Zsófia</p><p class="MsoNormal" style="font-size:12.8px"><br></p><div class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div>--------------------------------------------<br></div><div><p class="MsoNormal">COGITO-DÍJ 2016</p><p class="MsoNormal"> </p><p class="MsoNormal">PÁLYÁZATI FELHÍVÁS</p><p class="MsoNormal">fiatal filozófusok számára</p><p class="MsoNormal"> </p><p class="MsoNormal">a „Cogito Könyvek” könyvsorozat tizenharmadik kötetére </p><p class="MsoNormal"> </p><p class="MsoNormal">Manapság aligha érvényes a mondás, hogy non est canescendum
in artibus. A „Cogito” díjjal mégis olyan fiatal kollégákat szeretnénk kiadási
lehetőséghez juttatni, akik még garantáltan nem őszültek meg a tudományban.</p><p class="MsoNormal"> </p><p class="MsoNormal">Tizenharmadik alkalommal hirdeti meg az ELTE BTK Filozófia
Intézete és a Magyar Filozófiai Társaság a L’Harmattan Kiadóval közösen
megalapított Cogito-díjat, amelynek nyertese önálló kötet kiadására kap
lehetőséget a L’Harmattan Kiadó, az ELTE Filozófia Intézet és a Magyar
Filozófiai Társaság által közösen indított „Cogito Könyvek” könyvsorozatban. </p><p class="MsoNormal">A felhívás fiatal, pályakezdő filozófusoknak szól, akik
saját kötettel még nem rendelkeznek és önálló könyv, monográfia anyagán –
például disszertációmunka formájában – dolgoznak, vagy ezt tervezik, esetleg
haboznak nekilátni, nem látván át a későbbi kiadási lehetőségeket. </p><p class="MsoNormal"><br></p><p class="MsoNormal">A
pályázóktól 2016. szeptember 1. határidővel elektronikusan (emailen vagy CD-n)
és 6 kinyomtatott példányban kérjük a készülő monográfia már teljes, magyar
nyelvű (120–250 normál oldal terjedelmű) kéziratát az ELTE Filozófia Intézet
címére megküldeni: </p><p class="MsoNormal"> </p><p class="MsoNormal">Zvolenszky Zsófia</p><p class="MsoNormal">Cogito-díj</p><p class="MsoNormal">ELTE BTK, Filozófia Intézet</p><p class="MsoNormal">1088 Budapest, Múzeum krt. 4/i.</p><p class="MsoNormal"><a href="mailto:filint@btk.elte.hu">filint@btk.elte.hu</a></p><p class="MsoNormal"> </p><p class="MsoNormal">A pályázó elérhetősége (email cím és telefonszám) is
szerepeljen a pályázatban. </p><p class="MsoNormal">Nem szükséges, hogy a kézirat már leadott vagy megvédett
doktori disszertáció legyen (lehet védetlen disszertáció vagy a disszertációtól
eltérő könyvkézirat is). Már megvédett disszertáció leadásakor az eljárás egyes
anyagait is kérjük: a bírálói vélemények (ha voltak) és az azokra adott
válaszok másolatát. A doktori cím elnyerését követően öt éven belül pályázható
a díj. Korábbi Cogito-pályamű átdolgozott, javított változata második
alkalommal is benyújtható; ebben az esetben elektronikus formában két
kiegészítő dokumentumot is kérünk: a korábbi kéziratot, valamint egy részletes
(1–3 oldalas) összefoglalót a változtatásokról. </p><p class="">

</p><p class="MsoNormal">A beérkező kéziratok közül a Cogito-díj kuratóriuma által
kiválasztott pályamű díjazásban részesül, amelynek átadására az előző évben
nyertes kézirat könyvbemutatója alkalmával kerül sor, a hagyományoknak
megfelelően az ELTE BTK Filozófia Intézet által rendezett tanévnyitó
konferencia keretében. Az idei konferencia címe: „Narratíva, tapasztalat,
élmény”, időpontja: 2016. szeptember 22–23.</p><p class="MsoNormal"><br></p><p class="MsoNormal"><br></p><p class="MsoNormal">-- <br></p><div class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr">Z s ó f i a   Z v o l e n s z k y <div><span style="font-size:12.8px"><a href="http://phil.elte.hu/zvolenszky" target="_blank">http://phil.elte.hu/zvolenszky</a></span><br></div><div><span style="font-size:12.8px"><br></span></div><div>Marie Curie Fellow</div><div>Institute of Philosophy, Slovak Academy of Sciences, SASPRO scheme, Bratislava </div><div><br></div><div>Associate Professor</div><div>Department of Logic, Institute of Philosophy, Eötvös Loránd University (ELTE), Budapest </div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>
</div>