<div dir="ltr"><p class="MsoNormal">Kedves Kollégák!</p>

<p class="MsoNormal"> </p>

<p class="MsoNormal">Hadd kanyarodjak vissza az eredeti témához: hogy a Magyar Filozófiai Társaság elnöksége 16 férfiból áll. Örömmel
olvastam Bárány Tibor felvetését és az MFT elnökségének pozitív visszajelzéseit
is, különösen Schmal Dánielét. </p>

<p class="MsoNormal"> </p>

<p class="MsoNormal">Mottóként két összefoglalást idézek Jennifer Saul „Implicit Bias and
Philosophy” weboldaláról: „People systematically overestimate their own
objectivity, and being primed with objectivity has been shown to increase
gender bias.” </p>

<p class="MsoNormal">„The very same CV is rated much more highly when it has a
male name than a female one.”</p>

<p class="MsoNormal">( <a href="http://www.biasproject.org/recommended-reading">http://www.biasproject.org/recommended-reading</a>)</p>

<p class="MsoNormal"> </p>

<p class="MsoNormal">2010 óta vagyok az MFT tagja<span lang="EN-US">; </span>sajnos túlságosan betáblázott az időm
ahhoz, hogy megfontoljak ennél nagyobb szerepet a Társaságban<span lang="EN-US">. </span>Fontosnak tartom viszont, hogy a
jövőben a hazai szakmai élet e prominens szervében nők is szerephez --
elnökségi szerephez – jussanak, hogy engem a Társaságban nők is képviseljenek<span lang="EN-US">.</span></p>

<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US"> </span></p>

<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US">Fontosnak
tartom továbbá</span> azt is, hogy a nőket érintő előítéletekkel, azok
mértékével, következményeivel minél többen tisztában legyünk. Akkor ugyanis --
együtt -- hatékonyan tehetünk ellenük, hogy ezeknek az előítéletes helyzeteknek
a legtöbbjét a női hallgatóink, kislányaink, nagylányaink, lányunokáink már a
saját bőrükön ne tapasztalják. </p>

<p class="MsoNormal"> </p>

<p class="MsoNormal">Akár 5-10 éven belül komoly változásokat vezethetünk be! Amerikában,
Angliában ennyi idő alatt gyökeres szemléletváltást tapasztalhattunk. Lásd például
a British Philosophical Association és a Society for Women in Philosophy közös
kezdeményezését, az ott szereplő linkeket: <a href="http://bpa.ac.uk/resources/women-in-philosophy/good-practice">http://bpa.ac.uk/resources/women-in-philosophy/good-practice</a></p>

<p class="MsoNormal">És az American Philosophical Association-ön belül a
Committee for the Status of Women programját: <a href="http://www.apaonlinecsw.org/home/site-visit-program">http://www.apaonlinecsw.org/home/site-visit-program</a></p>

<p class="MsoNormal"> </p>

<p class="MsoNormal">A nők munkahelyi hátrányos helyzete -- a filozófián belül és
kívül egyaránt – roppant összetett jelenség, e helyzet érdemi javítása is
szükségképpen összetett. Célzott beszélgetésekre, átgondolt és hathatós
javaslatokra, változtatásokra van szükség. Nem lesz elég, ha pusztán annyit
mondunk: „OK, jövőre majd felkérek egy nagydoktort/akadémikust/docenst/top-egyetemen
oktatót, aki nő, hátha vállalja<span lang="EN-US">;</span>
ha nem, akkor széttárom a kezeimet, hogy megpróbáltam, ez is kipipálva, nem
jött össze”<span lang="EN-US">; vagy: “OK,
elismerem, hogy a legmagasabb posztot bet</span>öltő emberek évtizedek óta
férfiak, de alacsonyabb presztízsű/szenioritású szinten igenis vannak nők”.
Lássuk be, az ilyen megjegyzéseket szkeptikusan kell kezelnünk, hiszen
előítéletek vezérlik őket: </p>

<p class="MsoNormal">--Miért is ne kérnénk fel alacsonyabb poszton lévő nőket egy
szervezetbe/bizottságba/konferenciára/pályázati részvételre, amikor közben
alacsonyabb pozíciót betöltő férfiakat simán számításba veszünk, a férfiaknál
nem alapkritérium a nagydoktorság/akadémikusság/docensség, stb.? Fontos, hogy
ne csak az az 1-2-3 top-pozíciójú nő jusson eszünkbe, hanem fiatalabbak,
kevésbé prominensek is!</p>

<p class="MsoNormal">--Kiemelten fontos, hogy a szakma színterein nagyobb,
átgondoltabb erőfeszítést tegyünk a nők bevonására amiatt is, mert a több
évtizedes-évszázados implicit bias, előítélet beleépült a szemléletünkbe
(mindenkiébe, az enyémbe is): (i) eleve kevésbé jutnak eszünkbe
nagyobb-presztízsű/vezetői szerep betöltésekor a női jelöltek, ráadásul (ii) a
nők eleve kevésbé jutnak el magas, látványos pozícióig. E két tényező egyre
csak erősíti, perpetuálja egymást.</p>

<p class="MsoNormal">--Az implicit bias fényében nem meglepő, hogy alacsonyabb
szinteken, asszisztensi, nem-hatalmi szerepben (pl. nővérek az egészségügyben)
túlnyomórészt nők vannak, magasabban (nagyobb presztízs, hatalom, szenioritás) pedig
már egyre kevesebben (például az osztályvezető főorvosok közt *sokkal* kisebb
arányban vannak nők, mint a végzett orvostanhallgatók közt). Akadémiai
kontextusban ez a jelenség a mai napig nagyon erős mindenütt, *beleértve a
skandináv országokat* is (aki kéri, annak küldök linket erről): az egyetemi tanárok
közt *nagyon* alacsony arányban vannak nők, miközben a végzett doktoranduszok
közt jóval magasabb az arány, csak hát a ranglétra minden fokánál meredeken
csökken. </p>

<p class="MsoNormal"> </p>

<p class="MsoNormal">A kérdés nem az, hogy működik-e bennünk előítélet, implicit
bias, vagy sem, hanem az, hogy reflektálunk-e rá, és teszünk-e ellene. Lent
beollózok néhány praktikus tanácsot, ezek elsősorban konferenciákról szólnak,
de szakmai szervezetben tagválasztásnál/-jelölésnél is alkalmazhatóak. </p>

<p class="MsoNormal"> </p>

<p class="MsoNormal">A „Nők a filozófiában” témához kapcsolódóan jövőre több
eseményt is szervezünk egy OTKA-kutatás keretében, az egyik meghívott előadónk
várhatóan a már említett Jennifer Saul lesz. </p>

<p class="MsoNormal"> </p>

<p class="MsoNormal">Üdvözlettel, </p>

<p class="MsoNormal">Zvolenszky Zsófia</p>

<p class="MsoNormal"> </p>

<p class="MsoNormal"><span style="font-family:Arial;background-image:initial;background-repeat:initial">--<span class=""> </span></span></p>

<p class="MsoNormal"><span style="font-family:Arial">Z s ó f i a
  Z v o l e n s z k y </span></p>

<p class="MsoNormal"><span style="font-size:9.5pt;font-family:Arial"><a href="http://phil.elte.hu/zvolenszky" target="_blank">http://phil.elte.hu/zvolenszky</a></span><span style="font-family:Arial"></span></p>

<p class="MsoNormal"><span style="font-family:Arial"> </span></p>

<p class="MsoNormal"><span style="font-family:Arial">Marie Curie
Fellow</span></p>

<p class="MsoNormal"><span style="font-family:Arial">Institute of
Philosophy, Slovak Academy of Sciences, SASPRO scheme, Bratislava </span></p>

<p class="MsoNormal"><span style="font-family:Arial"> </span></p>

<p class="MsoNormal"><span style="font-family:Arial">Associate
Professor</span></p>

<p class="MsoNormal"><span style="font-family:Arial">Department of
Logic, Institute of Philosophy, Eötvös Loránd University (ELTE), Budapest </span></p>

<p class="MsoNormal"> </p>

<p class="MsoNormal"> </p>

<p class="MsoNormal">--</p><p class="MsoNormal">How To Avoid A Gendered Conference, March 26, 2011</p>

<p class="MsoNormal"> (This is a post for
conference/workshop/summer school organisers, anthology editors, and anyone
else who is putting together a collection of philosophers and finding they’re
all male. It’s a part of our Gendered Conference Campaign, the motivations for
which are explained here.)</p>

<p class="MsoNormal">So, you’re trying to think of people to invite to your
conference, and all the ones who come to mind are male. Well, there was one
woman but she said she was too busy. You’ve read (perhaps here, perhaps
elsewhere) about the harms this can do in terms of implicit bias and stereotype
threat. So you’d like to avoid an all-male conference. How might you do this?</p>

<p class="MsoNormal">What follows are some suggestions:</p>

<p class="MsoNormal">1. Realise that the first names you think of are
overwhelmingly likely to be male. This is exactly what work on implicit bias
would predict. So if you want some female names, you’ll need to work a little
harder. You might ask around a bit. Or you might look at the papers cited by
some of the men you’ve thought of to find some women who work in the area.
Neither of these is ideal, though, since the same biases will make it harder
for others to think of women, or to remember to cite them. Perhaps a better
idea is to search for your topic on the Philosophers Index or Phil Papers, and
see what women have written on it.</p>

<p class="MsoNormal">2. Studies have shown that women often need to have done a
lot more to be considered successful than men do. There’s a good chance that
you’re only thinking of super-famous women, while considering much less famous
men. That is, you may well be setting the bar higher for women. So consider
inviting some less famous women than those you first thought of. (This will
also help redress injustice, since in many cases implicit bias will have been
involved in these women being less famous.)</p>

<p class="MsoNormal">3. Don’t wait till the last minute to invite women.</p>

<p class="MsoNormal">4. If there really are not that many women in your field,
perhaps consult with them first about dates. You have to ask someone first, so
why not them?</p>

<p class="MsoNormal">5. Women are often at lower-prestige institutions, in lower
ranked jobs. This means they’re likely to have less access to funds. (In a
recent poll, we found that lack of funds was the top reason women declined
invitations.) One way to make it more possible for women to attend would be to
prioritise funding for those with less resources to draw upon. The super-famous
often have super-big research accounts too. So go ahead and ask if they can
self-fund. (If they’re offended by the question, they’re arseholes and you
don’t want them at your conference.</p>

<p class="MsoNormal">6. Offer childcare at your conference. It’s not as hard as
you think.</p>

<p class="MsoNormal"> </p>

<p class="MsoNormal">Forrás: <a href="https://feministphilosophers.wordpress.com/2011/03/26/how-to-avoid-a-gendered-conference/">https://feministphilosophers.wordpress.com/2011/03/26/how-to-avoid-a-gendered-conference/</a></p><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote"><br></div>
</div></div>