<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/><title></title></head><body><p style="margin: 0px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;font-size:10pt;color:#000000;text-decoration:none">VÁLASZOK ÉS KÉRDÉSEK A FILOZÓFIA TÖRTÉNETISÉGÉRÔL<br /><br />A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fõiskola Filozófi a Tanszéke<br />szeretettel hív minden érdeklõdõt<br />PAUL RICHARD BLUM professzor kiemelt vendégelõadására<br />IDEJE: 2016. április 26. – kedd<br />HELYSZÍN: Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fõiskola<br />(Budapest, V., Piarista köz 1.)<br />Elõadás: Auditorium Maximum | Szeminárium: Rektori Tárgyaló<br />11 óra: ELÕADÁS<br /><br />14.30–17.00 óra: SZAKMAI SZEMINÁRIUM Paul Richard Blum<br />és Elisabeth Buschman professzorokkal, amelynek keretében a<br />fi lozófi a oktatására refl ektálunk: megosztjuk a tapasztalatainkat<br />és keressu╠łk közösen az utat meghívott vendégeink nemzetközi<br />tapasztalatainak a segítségével.<br /><br />Részvétel mindkét alkalmon ingyenes, regisztráció a szemináriumra<br />bakos.gergely@sapientia.hu címen.</span></p>
<p style="margin: 0px;"> </p>
<p style="margin: 0px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;font-size:10pt;color:#000000;text-decoration:none"><a href="http://www.sapientia.hu/hu/hir/intezmenyi/kiemelt-vendegeloadas-paul-richard-blum-2016-aprilis-7">http://www.sapientia.hu/hu/hir/intezmenyi/kiemelt-vendegeloadas-paul-richard-blum-2016-aprilis-7</a> <br /></span></p>´╗┐</body></html>