<div dir="ltr"><div>Tisztelt Kollégák!<br>
<br>
<span>Szeretném felhívni figyelmüket Weiss János </span>"A "generáció" fogalma Habermas munkáiban, avagy van-e a Frankfurti Iskolának második generációja?" című előadására az ELTE BTK Filozófiatörténeti 
<span>Fórum</span>ának keretében, melyre 2016. április 22-én 16.00
 órai kezdettel az ELTE BTK Filozófia Intézetének Intézeti 
Tanácstermében (Múzeum krt. 4/i, I. 123.) kerül sor.<br><br>Összefoglalás:<br>A két részből álló előadás elsőként azt vizsgálja, hogy 
beszélhetünk-e a Frankfurti Iskolán belül egy (speciális) 
generációelméletről, s ehhez Adorno, Habemas és Honneth egy-egy művét, 
írását, illetve interjúját elemzi. A második rész arra a 
kérdésre próbál válaszolni, hogy alkalmazható-e a generáció fogalma a 
Frankfurti Iskola történetének megírásakor. Beszélhetünk-e a második 
generáció után harmadikról?<br><br>
<br>
Üdvözlettel:<br>
</div>
Olay Csaba<br clear="all"><br>-- <br><div class="gmail_signature"><div dir="ltr"><div><div dir="ltr">Olay Csaba<br>tanszékvezető<br>egyetemi tanár<br>Újkori és Jelenkori Filozófia Tanszék<br>ELTE BTK Filozófiai Intézet<br>1088 Budapest Múzeum krt. 4/i.<br>tel.: +36-1-485-5200/5305</div></div></div></div>
</div>