<div dir="ltr"><div>kedves Kollégák,<br><br></div><div>szeretném a figyelmetekbe/figyelmükbe ajánlani Huoranszki Ferenc "Fenomenalizmus és fizikai valóság" című előadását. <br><br></div><div>Az előadás helyszíne: Bölcsészettudomány Kutatóközpont - Filozófiai Intézet, Budapest, 1014. Országház utca 30, Pepita terem.<br><br></div><div>Az előadás időpontja: 2016. február 4. 18.00 óra.<br><br></div><div><br>Íme az előadás absztraktja:</div><div><div><div><div><div><div> <p class="MsoNormal" style="margin:0in 0in 8pt"><font face="Times New Roman">Az alapvető fizikai tulajdonságok diszpozicionálisak: erők, képességek, potencialitások.<span>  </span>De
 létezhetnek-e ilyen tulajdonságok az elmétől függetlenül? Tegyük fel, 
hogy csak olyan entitások létezhetnek, amelyek természete abszolút 
mértékben meghatározott, továbbá hogy a diszpozíciók, potencialitások 
természetét csak aktualizációjuk segítségével azonosíthatjuk. E 
feltevések mentén a fenomenalizmus mellett a következő érv fogalmazható 
meg: miután<span>  </span>egy diszpozíció természetét nem határozhatja 
meg egy másik körbenforgás nélkül, a fizikai tulajdonságok léte az azokat
 aktualizáló kvalitatív tulajdonságok lététől függ. Ez utóbbiakra 
azonban csak a mentális tulajdonságok szolgáltatnak példát, ezért a 
fizikai tulajdonságok léte a mentális tulajdonságok lététől függ.  </font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin:0in 0in 8pt"><font face="Times New Roman">Az
 előadásban két tézis mellett fogok érvelni. (1) A kvalitatív változás 
se nem szükséges se nem elégséges feltétele egy diszpozíció aktualiz<span lang="HU">ációjának</span>,
 ezért annak természetét a kvalitatív aktualizáció önmagában nem 
határozhatja meg. (2) A kvalitatív tulajdonságok természete is 
meghatározatlan: általában semmi sem támasztja alá, hogy a 
meghatározottság bármilyen értelemben feltétele lenne a létezésnek.</font></p><p class="MsoNormal" style="margin:0in 0in 8pt"><br></p><p class="MsoNormal" style="margin:0in 0in 8pt"><font face="Times New Roman">Üdvözlettel,</font></p><p class="MsoNormal" style="margin:0in 0in 8pt"><font face="Times New Roman">tőzsérjános<br></font></p>
<div> </div><br></div></div></div></div></div></div></div>