<div dir="ltr"><div><div><div><div><div><div>Kedves Kollégák! <br><br></div>Ezúton meghívom Önöket<b> "Az abortusz mint filozófiai probléma"</b> című előadásra, amelyet a DOSz Filozófiatudományi Osztálya szervez a Fiatal Tudósok Estje rendezvénysorozat keretében. <br><br></div><b>Időpont</b>: 2015. november 20. 17:00 óra. <br></div><b>Helyszín</b>: ELTE BTK Főépület, 2. emelet, 252. terem.<br></div><b>Előadó</b>: Paár Tamás. <br></div><b>Vendégelőadók</b>: Balázs Zoltán és Réz Anna. <br></div><div><b>Moderál</b>: Hendrik Nikoletta.<br></div><div><b>Facebook-esemény</b>: <a href="https://www.facebook.com/events/416020831930931/">https://www.facebook.com/events/416020831930931/</a><br></div><div>A rendezvény plakátját mellékelve találják.<br></div><div><br></div><b>Leírás</b><span class=""><br>
 Judith Jarvis Thomson egy híressé vált cikkében az abortusz 
megengedhetősége mellett érvelt, mégpedig tisztán erkölcsi természetű 
megfontolások alkalmazásával. Olyan gondolatkísérleteket használt fel, 
amelyek elkerülik a konfrontációt mind a teológiai, mind a metafizikai, 
de még az orvostudományi hivatkozásokkal is. Fő érve lényegében az 
abortuszról folyó politikai vita szempontjaira sem támaszkodik. 
Egyszerűen azt a kérdést tette fel Thomson, hogy vajon ha az embrió 
minden, etikailag releváns tekint<span class="">etben egy felnőtt ember jellemzőivel bírna, megengedhetetlenné válna-e az abortusz végrehajtása.<br>
 Előadásomban a szerző gondolatmenetét arra használom fel, hogy egy 
jellegzetes filozófiai megközelítést illusztráljak a segítségével: ez a 
fajta vizsgálódás hatásos gondolatkísérletek és szemléletes példák 
kiaknázását foglalja magában – Thomson ezek kombinálásának mestere. A 
cikk érvének és karakterének ismertetése után bemutatom, hogy egy ilyen 
megközelítésnek milyen, a tiszta etikai szempontokon túli kihívásokkal 
kell szembenéznie, majd felvázolom az érv egy olyan kritikáját is, amely
 a megközelítés módszerét tekintve rokon természetű. Az előbbiek közé 
sorolhatók azok az ellenvetések, amelyek szerint az erkölcs relatív, 
szubjektív vagy megismerhetetlen, valamint azok, amelyek a 
gondolatkísérletek használatát általában kifogásolják. Ezek ismertetése 
és megválaszolása után egy olyan esetet használok fel Thomson érvének 
kritikájaként, amely hasonló módszerrel eltérő eredményt hozhat.<br> <br> <b>Résztvevők bemutatása</b><br>
 <b>Paár Tamás</b> doktorandusz, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 
Politikaelméleti Doktori Iskola. Érdeklődési területe a metaetika, az 
ismeretelmélet és a 20. századi tomizmus. A Kultúra és Kritika (KuK.hu) 
honlap Filozófia rovatának szerkesztője.<br> <b>Balázs Zoltán</b> egyetemi
 tanár, Budapest Corvinus Egyetem, Politikatudományi Intézet. A Magyar 
Politikatudományi Társaság elnöke, az MTA Politikatudományi 
Bizottságának titkára. Érdeklődési területe az analitikus politikai 
filozófia, a hatalom elméletei, az axiológia és Kolnai Aurél 
gondolkodása. Négy monográfia, három szerkesztett kötet, közel száz 
szaktanulmány és esszé szerzője.<br> <b>Réz Anna</b> egyetemi adjunktus, 
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Általános Filozófia Tanszék. Érdeklődési 
területe a kortárs angolszász erkölcsfilozófia, ezen belül a szabad 
akarat és erkölcsi felelősség elméletei, érzelemelméletek, 
erkölcspszichológia, empirikusan alátámasztott metaetika. Az Üvegplafon 
feminista blog és beszélgetéssorozat szervezője.<br> <br> <b>Ajánlott olvasmányok</b><br>
 1. Judith Jarvis Thomson: „A Defense of Abortion”. In Rights, 
Restitution, and Risk. Cambridge, Harvard University Press, 1986. 1-19.<br>
 2. Russ Shafer-Landau: „Ethics as Philosophy: A Defense of Ethical 
Nonnaturalism”. In Terry Horgan – Mark Timmons (szerk.): Metaethics 
After Moore. Oxford, Oxford University Press, 2006. 209-232.<br> <br> <b>Az esemény hivatalos weboldala</b><br> <a href="http://phil.dosz.hu/fiatal-tudosok-estje/" rel="nofollow nofollow" target="_blank"><span>http://phil.dosz.hu/</span><span class=""></span>fiatal-tudosok-estje/</a></span></span><br><div><br></div><div>Szeretettel várunk mindenkit! <br><br></div><div>Üdvözlettel: <br></div><div>Hendrik Nikoletta<br><br></div><div><div><div><div><div><div><div><br><br></div></div></div></div></div></div></div></div>